Habilitacja Marka Migalskiego na medialnym topie

Migalski bez habilitacji

Rz

Rada Wydziału Politologii UMCS odmówiła dziś przyznania stopnia naukowego doktora habilitowanego Markowi Migalskiemu – dowiedziała się „Rzeczpospolita”….

– W sprawach dotyczących procedury nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, w naszej uczelni brane są pod uwagę tylko i wyłącznie czynniki merytoryczne, dotyczące dorobku naukowego, dydaktycznego, organizacyjnego i popularyzatorskiego osoby aplikującej o stopień naukowy lub „tytuł” – podkreśla prof. Janusz.

Marek Migalski problemy z habilitacją ma od kilku lat. Najpierw Uniwersytet Wrocławski, a potem Jagielloński odmówił mu prawa do otwarcia przewodu habilitacyjnego. Potem zgodził się na to Instytutu Nauk Politycznych PAN……