Resort nauki wdrażając postulaty NFA sprzed 10 lat zachęca do podpisywania Europejskiej Karty Naukowca

Resort nauki zachęca do podpisywania Europejskiej Karty Naukowca

PAP Nauka w Polsce

Zasady określające m.in. zakres obowiązków i uprawnienia naukowców zawiera Europejska Karta Naukowca. Do tej pory podpisało ją zaledwie 16 polskich instytucji, dlatego resort nauki rozpoczyna kampanię zachęcającą do jej podpisywania i wdrażania jej zasad.

„Zaczynamy dużą kampanię promowania Europejskiej Karty Naukowca, której częścią integralną jest +Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych+. Dla nas wdrażanie tych dokumentów jest bardzo ważne, bo mamy bardzo wiele sygnałów, że warunki pracy czy rozwoju kariery naukowej nie wszędzie spełniają te kryteria, których byśmy oczekiwali” – powiedziała w środę podczas konferencji prasowej minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska…Te instytucje, które podpiszą Kartę i będą stosowały zawarte w niej zasady mogą się również ubiegać o znak HR Excellence in Research, przyznawany przez Komisję Europejską….działania upowszechniające wdrażanie zarówno Europejskiej Karty Naukowca, jak i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.