Konsultacje publiczne MNiSW

Konsultacje publiczne MNiSW 

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12270954/katalog/12282040#12282040

3. Konsultacje publiczne

Data ostatniej modyfikacji: 31-03-2015
 • Projekt
      Data ostatniej modyfikacji: 31-03-2015
  • Projekt.pdf (dokument w innym formacie )
      Autor dokumentu: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego   , wprowadzony przez: Jacek Wiśniewski
    Data utworzenia: 31-03-2015

Rektorska wizja rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020

Fundacja Rektorów Polskich na zlecenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich opracowała wizję rozwoju szkolnictwa wyższego w naszym kraju do roku 2020. Jej główne idee zawarte są w pięcioczęściowym opracowaniu zatytułowanym „Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku”, którego projekt w wersji elektronicznej publikujemy poniżej. Zachęcam wszystkich P.T. Pracowników, Studentów i Doktorantów naszej Uczelni do zapoznania się z tym materiałem. W przypadku woli wniesienia uwag, bądź propozycji zmian, proszę o złożenie informacji w formie pisemnej w Kancelarii Rektora, w terminie do 10 kwietnia 2015 r.

Raport – Deregulacja w szkolnictwie wyższym
Raport – Finansowanie
Raport – Misja społeczna uniwersytetu
Raport – Resume
Raport – Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego