Czy nauka będzie siłą napędową gospodarki

Nowelizacja ustawy o finansowaniu nauki na finiszu: premiowane będą badania strategiczne dla rozwoju kraju

serwis MNiSW

Największe środki mają trafiać do tych jednostek i naukowców, których praca może mieć najsilniejszy wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta.

Jeżeli uważamy, że nauka ma być siłą napędową gospodarki, to jej jakość jest dla nas kwestią kluczową – stwierdza minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Oznacza to też wspieranie najlepszych. Przy podziale środków podstawowe znaczenie będzie mieć kategoria naukowa, którą  otrzyma jednostka – dodaje.

W nowej ustawie udało się m.in. uregulować kwestie strategicznej infrastruktury badawczej i Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB). Mapa obejmie nie tylko przedsięwzięcia o unikalnym charakterze w skali krajowej i międzynarodowej, ale także te mające szczególne znaczenie dla rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki.|…..