Jest mnóstwo pieniędzy na badania naukowe

Minister nauki apeluje o podpisanie „Paktu dla Horyzontu 2020”

serwis MNiSW

Pakt ma zmotywować polskich uczonych do sięgania po środki z programu Horyzont 2020 – największego w historii programu finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. By zachęcić rektorów uczelni, dyrektorów instytutów badawczych oraz instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk do walki o prawie 80 mld euro, minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska proponuje wspólne działania w ramach Paktu. Przystąpienie do niego to zobowiązanie do wspierania i aktywizacji zespołów badawczych w pozyskiwaniu pieniędzy z Brukseli.

List prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej do rektorów uczelni, dyrektorów instytutów badawczych oraz Polskiej Akademii Nauk.