Ingerencja przedstawiciela obcego państwa w działalność polskiej instytucji naukowej

Ambasada Azerbejdżanu przeciwko wykładowi w Krakowie  

isakowicz.pl

Dawno już nie było takiej ingerencji przedstawiciela obcego państwa w działalność polskiej instytucji naukowej jaka obecnie ma miejsce w Krakowie. Chodzi o naciski ambasady Azerbejdżanu na władze Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Akademii Umiejętności. W licznych telefonach i listach ambasada ta domaga się odwołania wykładu pana Armena Artwicha z Warszawy, redaktora naczelnego pisma ormiańskiego „Awedis”, który 6 czerwca ma wygłosić wykład m.in. o zabójstwach chrześcijańskich Ormian dokonanych  przez muzułmańskich Azeróww 1988 r……….