Porównanie bliźniaczych spraw przerwania wykładów

Czy w sprawie przerwanego wykładu ks. Bortkiewicza sądy III RP zareagują równie surowo co w przypadku przemówienia mjr. Baumana?

wpolityce.pl

Ks. Henryk Zieliński zwrócił uwagę na ciekawe porównanie bliźniaczych spraw przerwania wykładów:

Jeśli wyrok jest wyższy niż żądał prokurator, to wracamy do zwyczajów stalinowskich. Policja pojawiła się też na wykładzie ks. prof. Bortkiewicza na wykładzie UAM wPoznaniu, gdy wykład ten zakłócili genderyści. Czekam, jak zachowa się sąd i wymiar sprawiedliwości w tym przypadku – czy sąd będzie tak samo surowy w tej sytuacji

— oceniał.