Ukarani za zakłócenie wykładu

Szokujący wyrok wrocławskiego sądu w sprawie o zakłócenie wykładu mjr. Baumana. Czy my na pewno żyjemy w wolnej Polsce? Czy może mamy 1953 rok?

wpolityce.pl

Tym wyrokiem sędzia Paweł Chodkowski z pewnością zapewnił sobie poczesne miejsce na liście najbardziej kontrowersyjnych sędziów postpeerelowskiej Polski.

Wrocławski sąd pod jego przewodnictwem skazał bowiem na kary aresztu i grzywny 19 osób obwinionych o zakłócenie wykładu mjr. Zygmunta Baumana, który w czerwcu 2013 r. odbył się na Uniwersytecie Wrocławskim. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Siedmiu z nich sąd wymierzył kary aresztu od 20 do 30 dni; pozostałym dwunastu – grzywny w wysokości od tysiąca do 6 tys. zł. Cztery osoby zostały uniewinnione. Po ogłoszeniu wyroku publiczność i część obwinionych, nie czekając na uzasadnienie, opuściło salę sądową; skandowali: „hańba” oraz „precz z komuną”