Mianowany prof dr hab przez PWN

Nieoczekiwany awans naukowy Władysława Bartoszewskiego według wydawnictwa PWN

wpolityce.pl

Władysław Bartoszewski jednak profesorem? Na dodatek doktorem habilitowanym? A jakże! Dla prestiżowej oficyny, jaką jest wydawnictwo naukowe PWN ważniejsze jest najwyraźniej budowanie fałszywej legendy niż rzetelne informowanie.

Nawet na oficjalnej stronie Bartoszewskiego – pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego – nie ma słowa o tym, że ten zasłużony dla polskiej walki o niepodległość człowiek ma jakikolwiek stopień czy tytuł naukowy. Tymczasem wydawnictwo naukowe PWN mianowało najwyższym polskim stopniem naukowym człowieka, który wedle danych encyklopedycznych, nie jest magistrem…