Ośrodki badawcze wyposażeniem i aparaturą naukową mogą z powodzeniem konkurować z zagranicznym placówkami

Nauka i szkolnictwo wyższe – 10 lat w Unii

serwis MNiSW

– W ostatnich latach w infrastrukturę szkół wyższych i instytutów naukowych Polska zainwestowała prawie 29 miliardów złotych – gros tej sumy to pieniądze unijne. Nauka doczekała się największych po 1989 roku inwestycji. Powstało ponad 200 nowych laboratoriów i centrów badawczych. Przebudowano ponad dwa tysiące ośrodków naukowych. Ważne jest, by te inwestycje procentowały, by wykorzystywać tę nowoczesną infrastrukturę – stworzoną dzięki międzynarodowemu wsparciu – również w międzynarodowych projektach badawczych – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Polska nauka i uczelnie są ważnymi beneficjentami wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Ponad 28 mld zł to rekordowe inwestycje w infrastrukturę nauki i szkolnictwa wyższego. Nie ma w Polsce regionu, w którym nie powstałyby w ciągu ostatnich dziesięciu lat np. nowe laboratoria, multimedialne sale wykładowe albo centra nauki.

Dzięki tym inwestycjom polska nauka dynamicznie się rozwija, a ośrodki badawcze wyposażeniem i aparaturą naukową mogą z powodzeniem konkurować z zagranicznym placówkami oraz być atrakcyjnym miejscem prowadzenia badań przez międzynarodowe zespoły naukowe. …..