Prof. Piotr Sztompka o Kongresie Kultury Akademickiej

Prof. Piotr Sztompka o Kongresie Kultury Akademickiej 20 III 2014

http://www.tvp.pl/krakow/tematy-dnia/wideo/prof-piotr-sztompka-o-kongresie-kultury-akademickiej-20-iii-2014/14468615

Tematy Dnia

Erozja kultury akademickiej

W Auditorium Maximum UJ rozpoczął się Kongres Kultury Akademickiej

strona UJ

Przez najbliższe trzy dni gorliwie dyskutować będziemy o stanie nauczania w Polsce. O etosie każdego członka społeczności akademickiej od studenta do profesora. O tym, czy w dobie globalizacji, a często niestety tabloidyzacji naszego życia społecznego w ogóle, szkoły wyższe i ich kadra naukowa właściwie wypełniają swoją misję wychowawczą. Chcemy nie tylko jak najlepiej przekazywać wiedzę następnym pokoleniom i kreatywnie pracować naukowo, ale również wychowywać młodych ludzi w duchu poszanowania najważniejszych wartości – mówił prof. dr hab. med. Wojciech Nowak…..

…prof. dr hab. Piotr Sztompka, przewodniczący Rady Programowej. Profesor zwrócił uwagę na bardzo niepokojące zmiany w szkolnictwie wyższym. Ostatnie dekady przyniosły bowiem erozję kultury akademickiej i dryfują w stronę odmiennej kultury korporacyjnej. Mówiąc przenośnie w miejsce kultury rozumu pojawia się przedsiębiorstwo przerobu studentów, a zamiast świata wiedzy administracyjny biurowiec.

Czy studenci są kształceni czy produkowani

Kongres Kultury Akademickiej. Pytania o misję uczelni

GW Kraków

Minister podkreśliła, że uniwersytety zawsze były głęboko osadzone w społeczeństwie, bo społeczeństwo i uniwersytet to naczynia połączone, które tworzą polską tkankę, a nie zamknięty twór.

Jaka jest dziś misja uniwersytetu

– Pytania o przyszłość uniwersytetu są pytaniami o przyszłość społeczeństwa. Dlatego w okresie głębokich przemian powstaje pytanie o misję uniwersytetu, jak ją na nowo zdefiniować – zaznaczyła minister. Polska – mówiła minister – jest czwartym krajem w Europie pod względem liczby studiujących, ma ponad 400 uczelni. – To pozytywny efekt przemian po 1989 r. Teraz musimy myśleć o kolejnym etapie transformacji uniwersytetów, bo z jednej strony mamy niż demograficzny, z drugiej kryzys ekonomiczny, zmiany wartości, przemiany technologiczne. Należy patrzeć na przemiany przez pryzmat europejski – powiedziała minister………Rektor podkreślił, że jubileusz nakłada na uczelnię nowe obowiązki i wyznacza nowe zadania. Jednym z pytań, na które uczestnicy kongresu będą starali się odpowiedzieć, to, czy w dobie działania ponad 400 uczelni w Polsce, studenci są kształceni czy produkowani i czy właściwe uczelnie otrzymują właściwe fundusze.