Doktorat honoris causa UJ dla prof. Witolda Kieżuna

Gala w Collegium Maius

Nasz Dziennik

To jedno z ważniejszych wyróżnień – mówi prof. Witold Kieżun o decyzji nadania doktoratu honoris causa przez Uniwersytet Jagielloński

– Ta decyzja to dla mnie wielki zaszczyt. Jest to jedna z ważniejszych chwil w moim życiu. Już sam tryb przyznawania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest dość skomplikowany. Jest to decyzja dwóch innych uniwersytetów, których opinie są akceptowane przez Senat UJ. Już z tego powodu ten tytuł ma ogromną wartość. Poza tym jest to nasz najstarszy uniwersytet, a ja jestem jego studentem – powiedział nam prof. Witold Kieżun, który 65 lat temu, jako magister prawa, opuszczał mury UJ……Jak wskazano w przyjętej uchwale Senatu UJ, tytuł zostaje nadany za „wybitny w skali międzynarodowej dorobek naukowy w zakresie nauk o organizacji i zarządzaniu, a w szczególności za twórczą kontynuację polskiej myśli prakseologicznej, międzynarodowe dokonania w zakresie teorii i praktyki funkcjonowania administracji oraz zarządzania publicznego, w tym za osiągnięcia jako eksperta ONZ w krajach afrykańskich, wychowanie wielu pokoleń uczonych, którzy dziś pełnią ważne funkcje w nauce i gospodarce, propagowanie dobrego imienia Polski i polskiej nauki w świecie, postawę patriotyczną, której dowiódł jako uczestnik Powstania Warszawskiego”.