Pani Doktor Półtawska uczy swoim życiem

Uzasadnienie przyznania Medalu Przemysła II – 2013

AKO

Uzasadnienie przyznania medalu za rok 2013

 

Pani Dr Wandzie Półtawskiej

 

 

 

Kapituła Orderu ma wielki zaszczyt i przyjemność przyznać w imieniu Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu Medal  Przemysła II za rok 2013

 

Pani Doktor Wandzie Półtawskiej,

 

w wyrazie podziękowania za niecodzienne bohaterstwo Jej życia, potwierdzane przez nią codziennie. Pani Doktor Półtawska uczy swoim życiem, że możliwym jest zachowanie człowieczej godności i dążenia do doskonałości w najtrudniejszych warunkach. Uczy nas, że pomimo swojej kruchości, możliwości wad, błędów i załamań, życie jest wartością nadrzędną, dla której zachowania i doskonalenia warto i należy pracować, a jeśli trzeba, także walczyć przez całe życie.

Życiorys Pani Dr Wandy Półtawskiej wpleciony jest we współczesną historię Polski i stanowi jej jasne, uczłowieczone odbicie…….

Pani doktor Wanda Półtawska uczy dostrzegania w każdym człowieku potencjału dobra, jego godności i możliwości zwycięstwa nad złem. Jest siłaczką duchową, która nie widzi możliwości kompromisu dobra ze złem. Jest przykładem żywego pomnika polskiej kobiety, która w delikatnej postaci i wrażliwej osobowości jest duchowym mocarzem.

Patrząc na życie i osiągnięcia Pani Dr Półtawskiej łatwiej jest zrozumieć, dlaczego Polska przetrwała wszystkie historyczne zawieruchy i ciągle ma przed sobą drogę rozwoju – to pełne poświęcenia, pracowite, mądre kobiety polskie ratowały przed zniszczeniem to, co najcenniejsze w czasach kataklizmów – ludzkie życie, ludzką  godność oraz wiarę w lepszą przyszłość, opartą na silnej rodzinie oraz miłości do Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka.

Oświadczenie w sprawie nierzetelności dziennikarskiej

Oświadczenie w sprawie nierzetelności dziennikarskiej

pro-life.pl

Wystąpienia prof. Andrzeja Kochańskiego, genetyka PAN i lekarza, informującego o negatywnych skutkach in vitro na sympozjum naukowym zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka i samorządowców Miasta Częstochowa oraz na Polskim Kongresie Genetyki w Poznaniu, spotkały się z nierzetelnym przekazem medialnym.
Wobec faktu, że polskie społeczeństwo otrzymuje niemal wyłącznie jednostronny, zgodny z linią programową rządu, przekaz na temat tej procedury, publikacje medialne deprecjonujące naukowe i merytoryczne argumenty krytyczne wobec in vitro są szczególnie szkodliwe.
Wyjątkowo nieobiektywnie przygotowanym materiałem medialnym jest audycja Piotra Glinkowskiego „Czarno na białym” TVN24, 15. X. br. (http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ekspert-episkopatu-i-profesor-pan-o-in-vitro-to-eksperymentalna-produkcja-ludzi,363310.html).
Uważamy, że w programie, nie spełniającym wymogów etyki dziennikarskiej oraz zawodowego profesjonalizmu, dokonano wielu manipulacji……