Rozwój wsteczny ?

Mamy zdolnych 15-latków, ale potem … Albo licea niszczą kapitał wiedzy pozyskany w szkołach podstawowych i gimnazjach, albo licea i/lub uczelnie wyższe degenerują młodych ludzi

wpolityce.pl

…..W 2012 roku Polska znalazła się na wysokiej 11 pozycji razem z Kanadą, wśród 64 analizowanych krajów, osiągając we wszystkich kategoriach wyniki znacznie przewyższające średnią OECD.W rankingu dominują kraje azjatyckie (Chiny, Korea, Japonia), w Europie jesteśmy w gronie ścisłych liderów. Zatem mamy powody do zadowolenia. Ale jest jedno “ale”.
Z jednej strony mamy zdolnych 15-latków, a z drugiej opinie uczelni o kandydatach na studia są coraz gorsze, a opinie firm o absolwentach wyższych uczelni są jeszcze gorsze….

….Albo badanie PISA mierzy nie te kompetencje, które się potem przydają w dorosłym życiu (na przykład mierzy umiejętność rozwiązywania zadań i testów). Albo licea niszczą kapitał wiedzy pozyskany w szkołach podstawowych i gimnazjach, albo licea i/lub uczelnie wyższe degenerują młodych ludzi, którzy w wieku 15 lat są liderami w Europie, a w wieku 23 lat niewiele potrafią stworzyć, gubią kreatywność i przedsiębiorczość, mają umysły wypełnione niepotrzebną wiedzą.