Solidarni 2010 w sprawie nagonki medialnej na ekspertów badających katastrofę smoleńską

Solidarni 2010

w sprawie nagonki medialnej

na ekspertów badających katastrofę smoleńską

Solidarni2010 - nagonka na naukowców

Na rzecz stworzenia polskiej globalnej marki edukacyjnej

Rybiński: Polska może odnieść światowy sukces w edukacji

Dziennik Gazeta Prawna

…Szacuję, że z obecnych około 300 przetrwa co czwarta, czyli grubo ponad 200 upadnie. Ale kryzys zaczyna docierać również do wielu uczelni publicznych, które mają coraz większe straty i bez podjęcia działań naprawczych w ciągu kilku lat również niektóre z nich będą musiały ogłosić bankructwo. Dlatego pilnie potrzebna jest nowa stratega dla szkolnictwa wyższego w Polsce…..Przy okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego warto uruchomić szeroko zakrojone działania na rzecz stworzenia polskiej globalnej marki edukacyjnej. Zanim dla wielu uczelni będzie za późno.