W sprawie nieprawdziwych i szkalujących informacji na temat badań prof. Ludwika Hirszfelda

Stanowisko-Protest Prezydium KRASP i Prezydium PAN z dnia 5 lipca 2013 r. w związku z opublikowaniem w Der Spiegel artykułu Der Blutwahn szkalującego postać prof. Ludwika Hirszfelda

http://www.krasp.org.pl/pl/uchwaly_opinie_komentarze/uchwaly_opinie_komentarze

Stanowisko-Protest Prezydium KRASP i Prezydium PAN

w związku z opublikowaniem w Der Spiegel artykułu „Der Blutwahn”  

szkalującego postać prof. Ludwika Hirszfelda

 

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Prezydium Polskiej Akademii Nauk ze zdecydowaną dezaprobatą odnoszą się do treści opublikowanego 26 maja 2013 r. w Der Spiegel artykułu Franka Thadeusza „Der Blutwahn” (22/2013, str. 132), przedstawiającego postać prof. Ludwika Hirszfelda jako prekursora rasizmu.

Prof. Ludwik Hirszfeld – wybitny lekarz i uczony, pierwszy dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Wrocławskiego po drugiej wojnie światowej, współorganizator życia akademickiego i naukowego w tym okresie, założyciel jednej z wiodących placówek PAN noszących jego imię oraz dwu czasopism naukowych do dziś liczących się na arenie międzynarodowej – odkrył prawa dziedziczenia grup krwi i wprowadził ich oznaczanie w medycynie. Fakt, że wynikami jego badań nad grupami krwi podpierano się w rasistowskich teoriach, świadczy wyłącznie o ignorancji i złej woli nazistowskich badaczy. Prof. Ludwik Hirszfeld aktywnie protestował bowiem przeciwko takiemu nadużywaniu jego teorii (T.M. Allan, „Hirszfeld and the blood groups”, Br J Prev Soc Med. 1963, 17(4): 166-171), a w całym jego dorobku nie ma treści, które wiązałyby występowanie jakiejkolwiek grupy krwi z cechami osobowości („gorsza”, „lepsza”), nie występuje też w nim termin „czystość krwi”.

Wiele innych stwierdzeń zawartych w ww. artykule jest równie nieprawdziwych (np. Ludwik Hirszfeld nie był Niemcem, lecz Polakiem, nie prowadził swych badań na jeńcach, lecz przybył na Bałkany przede wszystkim celem zwalczania epidemii bakteryjnych). Takie przedstawianie prof. Ludwika Hirszfelda, oparte na całkowicie niesłusznych przesłankach, obraża pamięć o Nim i nie służy niemiecko-polskiemu pojednaniu. 

Wyrażamy głębokie ubolewanie, że największy i najbardziej wpływowy niemiecki tygodnik zdecydował się na zamieszczenie artykułu zawierającego tak fałszywe treści, szkalujące postać wybitnego polskiego naukowca. Protestujemy i domagamy się – w obronie dobrego imienia Profesora – sprostowania tych treści na łamach Der Spiegel.

Prezes PAN prof. zw. dr hab. Michał KleiberPrzewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś