Przegnać lewactwo ze szkół

Przegnać lewactwo ze szkół

 Ryszard Legutko-  Gazeta Polska Codziennie
Od kilku dekad świat liberalno-demokratycznej demokracji nie jest w stanie poradzić sobie z upadkiem edukacji. Zjawisko to dotknęło także III RP. Zamiast wychowania pojawiła się lewacka indoktrynacja. Jednak w ostatnich latach zjawisko to nabrało rozpędu dzięki Platformie, która dla wzmocnienia lewactwa w Polsce zrobiła stokroć więcej niż wszyscy komuniści i postkomuniści razem wzięci.Dwadzieścia cztery lata III RP to okres systematycznego niszczenia polskiej edukacji.
…..W obecnych czasach zapaść edukacyjna ma charakter cywilizacyjny. Fakt, że wąska specjalizacja na dobrych uczelniach i w ośrodkach badawczych doprowadziła do spektakularnego rozwoju technologii i badań, zaciemnia nam często tę prawdę, że nawet w krajach o najwyższym poziomie rozwoju gospodarczego i technologicznego, w których wydaje się miliony na kształcenie i stawia edukację jako główny cel polityczny, istnieją ogromne rzesze ludzi znajdujących się na granicy analfabetyzmu (i nierzadko tę granicę przekraczających), zaniedbanych przez szkoły i ogłupionych przez szalejące ideologie oraz przemysł rozrywkowy…..

Korzystne dla nauki zmiany w prawie o zamówieniach publicznych

Korzystne dla nauki zmiany w prawie o zamówieniach publicznych

serwis MNiSW

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w prawie o zamówieniach publicznych – zakupy aparatury czy odczynników będą zwolnione z procedur przetargowych do wartości 200 tys. euro dla uczelni oraz 130 tys. euro dla instytutów naukowych.

….Przyjęty dziś przez Radę Ministrów projekt przewiduje podniesienie progów, od których obowiązuje stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych na dostawy i usługi z zakresu badań naukowych, do progów zapisanych w dyrektywie unijnej: do 200 tys. euro w przypadku uczelni oraz do 130 tys. euro dla instytutów naukowych. Uczelnie i instytuty naukowe będą miały przy tym obowiązek stosowania zasad zapewniających niedyskryminujący dostęp wykonawców do tych zamówień.

W przypadku zamówień, które nie dotyczą zakresu badań naukowych, uczelnie i instytuty będą stosowały – podniesiony dla wszystkich kategorii zamawiających i przedmiotów udzielanych przez nich zamówień – wyższy próg wynoszący 30 tys. euro….

Władze uczelni są autorami wielkiego skandalu na uniwersytecie

Ewa Stankiewicz dziękuje narodowcom i kibicom – wypowiedź przemilczana

http://ewastankiewicz.wordpress.com

Nie mogę uwierzyć w to co tutaj się dzieje – promocja stalinowskiego zbrodniarza Zygmunta Baumana na Uniwersytecie Wrocławskim. Promuje go prezydent Wrocławia, Rafał Dudkiewicz.
Mało tego – wykorzystuje się autorytet uczelni po to, by młodym ludziom zaprezentować tego zbrodniarza jako osobę godną szacunku, naukowca!

….Przypomnę, że właśnie Zygmunt Bauman wprowadzał stalinizm do polskiej nauki – ale o tym ci młodzi ludzie którzy przychodzą na uniwersytet nie wiedzą….niebywałym chamstwem i bezczelnością jest promocja tych zbrodniarzy. W tej promocji uczestniczy prezydent Wrocławia – to niebywały skandal

To oni – władze uczelni – są autorami wielkiego skandalu na uniwersytecie – WIELKIEGO….