Czy kształcenie o profilu praktycznym jest kluczowym, pełnoprawnym podejściem do szkolnictwa wyższego ?

Kształcenie praktyczne w szkołach wyższych

serwis MNiSW

….Jakość w kształceniu praktycznym na poziomie wyższym – europejskie przykłady i możliwości dla Polski” – pod takim hasłem przebiegała konferencja zorganizowana w Warszawie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Bank Światowy.

….– Konsekwencją upowszechnienia szkolnictwa wyższego powinno być jego zróżnicowanie oraz to, że programy kształcenia o profilu praktycznym są nie mniej ważną częścią systemu niż programy o profilu akademickim – powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka,

….. Organizując konferencję poświęconą właśnie kształceniu zawodowemu, chcemy mocno podkreślić, że kształcenie o profilu praktycznym jest kluczowym, pełnoprawnym podejściem do szkolnictwa wyższego – powiedziała minister. Dodała, że dziś, kiedy studiuje 40 proc. rocznika maturzystów, szkolnictwo wyższe nie może wyglądać tak samo, jak wówczas, gdy studiowało 10 proc.
Ukończenie studiów wyższych wciąż daje w Polsce większe szanse na znalezienie pracy i lepsze wynagrodzenie….