Najlepszy kapitał ludzki będzie z Polski nadal odpływał

Polska się wyludnia

Rz

..Za granicą przebywa 2 mln Polaków. Z tego 1,56 mln dłużej niż rok – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. – Nie ma większych szans, by ci ludzie wrócili do kraju – ocenia prof. Krystyna Iglicka, demograf, rektor Uczelni Łazarskiego…Priorytetem władz powinny być działania zmierzające do tego, by ich emigrację ograniczyć, a tych, którzy wyjechali, nakłonić do powrotu.  Radykalnie trzeba likwidować bariery utrudniające młodym dostęp do pracy i rozwoju zawodowego oraz wspierać rodziny z dziećmi – podkreśla Czarnik….. Jeżeli dalej będą w tym kierunku niewiele robić, rozmiary katastrofy demograficznej i zapaści gospodarczej będą się tylko pogłębiać, a najlepszy kapitał ludzki będzie z Polski nadal odpływał – dodaje Michał Czarnik.