Potrzebujemy wielkiej debaty naukowców o Smoleńsku

Potrzebujemy wielkiej debaty naukowców o Smoleńsku. Inaczej nie zasypiemy szkodzącego Polsce podziału

wpolityce.pl- Dziennik Łukasza Adamskiego

Wczorajsza dyskusja o katastrofie Smoleńskiej niewiele wniosła do wiedzy o tym co stało się 10/04. Rozmawiałem z kilkoma osobami, które nie mają jednoznacznej opinii na temat przyczyn katastrofy. Wszyscy byli zgodni: potrzeba nam debaty naukowców popierających „Raport Millera” i naukowców skupionych wokół zespołu Antoniego Macierewicza. Inaczej emocje wokół smoleńska rozwalą ten naród do końca….Wczorajsza dyskusja między prof. Jackiem Rońdą a prof. Pawłem Artymowiczem była jedynie kroplą w morzu potrzeby konfrontacji ze sobą naukowych opinii na temat przyczyn katastrofy smoleńskiej. 

Apel AKO o udzielenie wszelkiej pomocy naukowcom

Poznań, 9 kwietnia 2013 r

Oświadczenie

Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

w Poznaniu w trzecią rocznicę tragedii smoleńskiej

            Mijają trzy lata od dnia tragicznej śmierci dziewięćdziesięciu sześciu przedstawicieli naszego narodu udających się do Katynia, aby uczcić pamięć ponad dwudziestu tysięcy wojskowych i cywilów, należących do elity II Rzeczypospolitej, zamordowanych z rozkazu Stalina wiosną 1940 roku. W sobotę 10 kwietnia 2010 roku, w 70-tą rocznicę katyńskiego mordu, hołd jego ofiarom oddać mieli delegaci różnych środowisk, partii, kościołów i instytucji, na czele z uosabiającym majestat Rzeczypospolitej Panem Prezydentem, Profesorem Lechem Kaczyńskim. Każdy z nich, niezależnie od indywidualnych, często wprost nieocenionych zasług dla kraju, reprezentował jakąś cząstkę naszego społeczeństwa lub państwa polskiego. Reprezentując nas wszystkich w zaszczytnej misji upamiętnienia tych, którzy ponieśli ofiarę za ojczyznę, sami zginęli pod Smoleńskiem w ciągle jeszcze niewyjaśnionych okolicznościach. Także ich śmierć domaga się od nas, ceniących to dobro wspólne, jakim jest Polska niepodległa, skrupulatnego wyjaśnienia i godnego upamiętnienia.            

            Po pierwsze więc, w imię wspólnoty politycznej, którą dziedziczymy, współtworzymy  i pragniemy zachować dla przyszłych pokoleń, powinniśmy bezzwłocznie, bez małostkowego mnożenia przeszkód, zadbać o trwałe uczczenie pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej we wszystkich miejscach Polski, w których jest ona żywa, przede wszystkim zaś w bliskości Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.

            Po drugie, do czego wzywamy jako członkowie wspólnoty akademickiej, powinniśmy użyć wszelkich rzeczowych argumentów i form perswazji, by skłonić obecne władze państwa polskiego oraz Unii Europejskiej, a za ich pośrednictwem również władze Rosji, do udzielenia wszelkiej pomocy naukowcom, którzy zgodnie ze swą najlepszą wiedzą dążą do wyjaśnienia mechaniki lotu i mechaniki zniszczenia TU-154M w katastrofie z 10 kwietnia 2010 roku. Dotychczasowe interdyscyplinarne badania wykazały, że istnieją racjonalne wyjaśnienia przebiegu tej katastrofy – inne niż podaje wersja oficjalna.Odpowiednie służby prowadzące śledztwo mają obowiązek otwarcie wykazać, że przedstawiane przez nie wyjaśnienia są zgodne z prawami nauki i odnieść się do zastrzeżeń zgłaszanych przez kompetentnych naukowców i ekspertów.

            Domagamy się, by Rząd RP realnie, a nie tylko deklaratywnie, podjął dziedzictwo wolnej Polski i zadbał o honor ofiar tragedii oraz poszanowanie wolności konstytucyjnych. Żywimy ciągle nadzieję, że zaprzestanie on lekceważenia lub piętnowania osób dociekających prawdy i poddających efekty swych badań pod osąd publiczny, oraz że odstąpi od dalszego wspierania i osłaniania tych, którzy nie tylko nie dopełnili obowiązku skrupulatnego zbadania rzeczywistego przebiegu wypadków, ale wręcz przyczynili się do zaciemnienia jego obrazu w odbiorze społecznym. Najwyższy czas zawrócić z tej drogi.

W imieniu 265 członków AKO w Poznaniu

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący

http://www.ako.org.pl/