List 50 intelektualistów

List 50 intelektualistów do prezydenta Poznania: Protestujemy przeciw ingerencji w samodzielną decyzję ws. odwołania Ewy Wójciak ze stanowiska dyrektora

wpolityce.pl 6.04.2013

Prezydent Poznania
Pan Ryszard Grobelny

W odpowiedzi na list 200 intelektualistów i artystów broniących Ewy Wójciak

Szanowny Panie Prezydencie,

jako ludzie kultury, przedstawiciele środowisk artystycznych i naukowych, protestujemy przeciwko ingerencji w samodzielną decyzję w sprawie odwołania pani Ewy Wójciak ze stanowiska dyrektora Teatru Ósmego Dnia oraz tworzeniu pozorów, że środowiska artystyczne i naukowe jednoznacznie bronią racji Ewy Wójciak, a decyzja o odwołaniu w jakikolwiek sposób godzi w prawa człowieka do wolności słowa i ma znamiona nawrotu totalitaryzmu.

Pomijając, że obraźliwa wypowiedź pani Ewy Wójciak miała charakter publiczny – przez fakt, że została opublikowana na ogólnie dostępnym portalu, a nie prywatnym, zamkniętym, koleżeńskim forum, z całą świadomością, że jej wypowiedzi śledzi tysiące czytelników oraz, że jest to czyn opisany w kodeksie karnym jako przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego, to trzeba zwrócić uwagę, że zawiera oskarżenia i oceny nie potwierdzone, związane z osobą Papieża Franciszka.

Wiedza Ewy Wójciak w tym zakresie jest znikoma, albo żadna, a ocena – wyrażona w niedopuszczalny, wyjątkowo wulgarny sposób – oparta na poszlakach tworzonych przez ludzi niechętnych Kościołowi i postawom religijnym.

Wbrew temu, co twierdzą sygnatariusze Listu Dwustu, skierowanego do Pana Prezydenta, wypowiedź Ewy Wójciak nie miała charakteru artystycznego, ani nie jest manifestacją wolności słowa.

Wolność słowa nie może bowiem godzić w wolność i godność Drugiego Człowieka. Ta manifestacja, nie ma nic wspólnego z artystyczną i naukową dociekliwością i dążeniem do prawdy, a jest jedynie manifestacją nienawiści w skrajnej totalitarnej właśnie formie……

Nie jest to obrona „politycznej poprawności”, ale warto odwołać się do zasad sportowych, gdzie podobne zachowanie zostałoby natychmiast ukarane wyrzuceniem z placu gry, czerwoną kartką i czasową, lub nawet dożywotnią dyskwalifikacją.

Jeśli kultura tworzy ramy dla sportu, to ludzie kultury powinni także o nich pamiętać. Nawet gdyby to była wypowiedź prywatna (na zamkniętym koleżeńskim forum) – co nie jest prawdą – to jej ujawnienie w mediach powinno obligować autora do dymisji.

Odwołanie ze stanowiska osoby nie kontrolującej swoich wypowiedzi, godzącej tak brutalnie w godność i dobro innych ludzi, nie jest zamachem na wolność słowa, ani nie ma cech represji, a może być formą dbałości Pana Prezydenta o dobro innych oraz wizerunek Miasta i społeczności, jak i też standardy w komunikacji publicznej i kulturze.

Podpisali m.in.

Zofia Zarębianka – profesor, Uniwersytet Jagielloński,
Alicja Ratuszna, profesor fizyki – dziekan Wydziału
Matematyki, Fizyki Uniwersytetu Śląskiego,
Dr hab. prof. UJ Maciej Urbanowski – historyk literatury,
Piotr Müldner-Nieckowski, poeta i językoznawca,
Dr Przemysław Dakowicz, Uniwersytet Łódzki,
Dr hab. Krzysztof Ćwikliński – bezrobotny,
Dr Artur Nowaczewski – adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim, poeta,
Stefan Szulc – aktor, doktorant,
Prof. dr hab. Gabriela Matuszek, Uniwersytet Jagielloński, SPP,

Piotr Wiktor Lorkowski, doktor n. humanistycznych, literaturoznawca, krytyk literacki, nauczyciel akademicki,

Ksiądz prof. dr hab. Jan Sochoń – teolog, myśliciel, poeta,

Prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba – poeta, badacz literatury,
Ksiądz Profesor Jerzy Szymik – teolog, poeta
Dr hab. Barbara Marczuk – historyk literatury francuskiej, UJ,
Prof. ATH dr hab. Marek Bernacki – literaturoznawca, dziekan
Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH Bielsko-Biała,
Prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki – Uniwersytet Jagielloński,