Bezpodstawne zakazanie wydawania czasopisma wSieci

„Bezpodstawne zakazanie wydawania czasopisma >>wSieci<< stanowi rażące naruszenie prawa obywateli do informacji” – czy RPO zareaguje?

wpolityce.pl

Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wystąpiło do Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie decyzji sądu zakazującej ukazywania się tygodnika „wSieci”. CMWP SDP prosi prof. Irenę Lipowicz o podjęcie działań „związanych z zagwarantowaniem obywatelom poszanowania ich konstytucyjnych praw i wolności”….