Fuzja uczelni

Prywatne uczelnie zwarły szyki

PAP-Nauka w Polsce

Łączenie prywatnych uczelni zwiększa ich atrakcyjność w dobie krzyzsu, gdy szkoły wyższe coraz silniej odczuwają skutki fali niżu demograficznego – uważa rektor Uczelni Vistula, Krzysztof Rybiński. Jego uczelnia przyłączyła niedawno pięć innych.

Fuzja objęła sześć szkół wyższych z Warszawy i Łodzi: Uczelnię Vistula, Akademię Finansów w Warszawie, Wyższą Szkołę Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki w Warszawie, Wyższą Szkołę Turystki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi oraz Europejską Akademię Sztuk.

Z ich połączenia powstały trzy ośrodki – szkoła wyższa o profilu finansowo-biznesowym, kolejna o profilu hotelarsko-turystyczno-gastronomicznym oraz Europejska Akademia Sztuk. Wszystkie działają pod szyldem Grupy Szkół Wyższych Vistula. Kształcą w sumie 5,5 tys. studentów w 60 specjalizacjach, na stopniu licencjackim, magisterskim i doktoranckim.

Taka fuzja może być sposobem na oparcie się skutkom niżu demograficznego wśród kandydatów na studia, który – według ekspertów – uczelnie odczują w najbliższych latach. „Demograficzne tsunami zbliża się do rynku uczelni wyższych z całą siłą. Panuje przekonanie, że do 2020 r. połowa prywatnych uczelni może zbankrutować. Stąd pukanie do drzwi, gdy uczelnie dowiedziały się, że integrujemy rynek edukacji. Chętnych do statusu przyszłych partnerów jest wielu, a proces powiększania grupy będzie trwał” – wyjaśnia PAP rektor Rybiński……..