Czystka na uniwersytecie w Grodnie

Trwa czystka na grodzieńskim uniwersytecie

wpolityce.pl, 14.10.2012

Jej ofiarą padł kolejny wykładowca historii Ihar Kuzminicz. Powodem zwolnienia z pracy były wpisy na jego blogu…

Do niedawna Kuzminicz pełnił obowiązki wicedziekana wydziału prawa. Na początku czerwca został wezwany przez rektora Jauhena Rołbę. Okazało się, że rozmowa nie dotyczy pracy wydziału, ale publikacji na jego blogu na temat powstania herbu Pogoni i historycznej flagi białoruskiej. Rektor miał dopytywać się wykładowcę, czy nie wstyd mu za jego wpisy.

Rektorat wzywał historyka jeszcze kilkakrotnie po każdej jego większej publikacji w internecie na aktualne tematy społeczne.

Złe poglądy

„Po tym wszystkim znowu zostałem wezwany i poinformowano mnie, że podjęto decyzję o usunięciu mnie z uniwersytetu z powodu moich poglądów….

Czystka niepokornych

..Kuzminicz nie jest pierwszym wykładowcą uniwersytetu w Grodnie wyrzuconym za poglądy. We wrześniu z pracą pożegnał się inny historyk Andrej Czarniakiewicz – którego winą był udział napisaniu podręcznika historii miasta pt. „Grodnoznastwo, historia europejskiego miasta”. Historyk został wezwany na rozmowę z funkcjonariuszem KGB. Okazało się, że organom nie spodobały się również ilustracje przedstawiające Pogoń i historyczną flagę Białorusi. Pod pretekstem rzekomego kilkuminutowego spóźnienia się na zajęcia – historyk został zwolniony…..