Rozwój kraju zależy od poziomu edukacji i nauki

Rozwój kraju zależy od poziomu edukacji i nauki

serwis MNiSW

czwartek, 11 października 2012

Prof. Barbara Kudrycka przedstawiła w Sejmie informację o efektach reform nauki i szkolnictwa wyższego.

Rozwój kraju zależy nie tylko od poziomu przedsiębiorczości, inwestycji infrastrukturalnych, budowy dróg czy wydobycia bogactw naturalnych, ale także od poziomu edukacji i nauki, które determinują wartość kapitału społecznego – podkreśliła minister.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego wymieniła pięć najważniejszych dotychczasowych osiągnięć reformy. – Opierając się o zasadę powszechności szkolnictwa wyższego i elitaryzm nauki zintegrowaliśmy obydwa systemy. Stymulujemy uczelnie do efektywnego gospodarowania środkami publicznymi, by mogły na wysokim poziomie kształcić umiejętności praktyczne i prowadzić badania – wymieniała. Do widocznych efektów reform zaliczyła także upowszechnienie kultury grantowej, a co za tym idzie nowych możliwości rozwoju dla najlepszych jednostek naukowych i pracowników dydaktycznych……