Polska ulega coraz głębszemu rozkładowi intelektualnemu, społecznemu, moralnemu……

Wybiórcza historia

Nasz Dziennik

Trzeba poprzeć bardzo słuszną walkę o kontynuowanie nauki historii w II i III klasie liceum. Ale nie można przeoczyć problemu, jakim jest ujmowanie treści w podręcznikach do historii dla gimnazjów i liceów w Polsce obecnej. Historia bowiem jest wieloaspektowa, wieloznaczeniowa i bardzo trudna do ujęcia obiektywnego i poprawnego. Czy zatem w nauczaniu historii nie jest potrzebna jakaś istotna korekta, także merytoryczna?……Bardzo słusznie tylu wybitnych profesorów i nauczycieli historii, a także polityków oraz wychowawców młodzieży walczy z obłędnym w naukach pragmatyzmem o kontynuację nauki historii w II i III klasie licealnej, ale czy warto w sytuacji, gdy dużo treści nauczanych jest błędnych i wręcz antywartościowych? Może należałoby, żeby najpierw mądrzy specjaliści przyjrzeli się tym treściom. Kto je dopuszcza do szkół? Wolność demagogii i błądzenia? To nie jest nauczanie historii. Nauka historii przecież kształtuje i wyposaża ucznia często na całe życie, a większość uczniów już nigdy potem do lektur historycznych nie sięgnie. Toteż religia i Polska nie mogą być zohydzane przez pseudohistoryków.
Przy tym ogólna sytuacja umysłowa jest niemal tragiczna. Polska ulega coraz głębszemu rozkładowi intelektualnemu, społecznemu, moralnemu, kulturalnemu i prawniczemu, idąc, niestety, za modnym, ale obłędnym nurtem współczesnej myśli antywartościowej. Dzieje się to głównie z winy władz, polityków i dużej części inteligencji, którzy idą za modą, a nie mają głębszego rozumienia człowieka i świata. Oczywiście, nie rozumieją też historii, która jest istotną formą egzystencji człowieka, jednostki i społeczności w rozwoju ku pełni człowieczeństwa. Nie wyjdziemy z tej zapaści, jeśli nie zmusimy ludzi nieodpowiedzialnych do odejścia.