Koncepcja instytucjonalizacji nieodpowiedzialności

Najgłośniejsze wystąpienie Kongresu Polska Wielki Projekt. Prof. Zybertowicz o pułapce społecznej.

wpolityce.pl

….od koniec lat 90. dwójka wybitnych profesorów: Jerzy Hausner, ekonomista, później wicepremier w rządzie Leszka Millera, i prof. Mirosława Marody, obecnie wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, socjolog, skonstruowali koncepcję instytucjonalizacji nieodpowiedzialności. I w dość głęboki sposób opisali mechanizmy, które to powodują. Ale dzisiaj nie zastosują tej koncepcji żeby powiedzieć, że za rządów żadnej ekipy ta instytucjonalizacja nie była bardziej rażąca. Że wicemarszałkiem Sejmu zostaje człowiek, który popełnił rażące błędy w zarządzaniu Ministerstwem Infrastruktury, marszałkiem Sejmu kobieta, która popełniła rażące błędy w zarządzaniu Ministerstwem Zdrowia, na wyższy stopień generalski zostaje mianowany szef Biura Ochrony Rządu, który popełnił rażące zaniedbania w realizacji swoich zadań, a ponad 100 tys. moich rodaków z Małopolski wybiera do Senatu byłego Ministra Obrony Narodowej, który jest odpowiedzialny za rażące zaniedbania…….

………cała atmosfera przyzwoleń we wszystkich sferach życia społecznego, w administracji, w szkolnictwie wszystkich szczebli – uczniowie udają, że się uczą, my udajemy, że się uczymy, członkowie komisji przetargowych udają, że uczciwie rozstrzygają konkursy, przedsiębiorcy udają, że uczciwie w nich startują, w sumie sytuacja pewnych przyzwoleń.

Kongres Organizacyjny Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej

Kongres Organizacyjny Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej

19 maja 2012 r. odbędzie się Kongres Organizacyjny Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej. Inicjatywa jest efektem protestów różnych środowisk naukowych i nauczycielskich dotyczących sytuacji w polskiej oświacie. W trakcie krakowskiej głodówki środowiska te wyrażały opinię o konieczności stworzenia społecznej instytucji, która miałaby na celu przygotowanie nowych podstaw programowych dla polskiego szkolnictwa. Założono, że w skład Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej powinni wchodzić przedstawiciele wszystkich środowisk uczestniczących w procesie edukacji młodego pokolenia Polaków.
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego objął tę inicjatywę patronatem merytorycznym.
Kongres rozpocznie się o godz. 13.00 w Auli im. ks. prof. Józefa Tischnera w Collegium Witkowskiego (Kraków, ul. Gołębia 13). Wcześniej, o godz. 11.00, zapraszamy na Mszę Świętą w kościele św. Stanisława Kostki w Krakowie Dębnikach….

Panel Kongresu Mediów Niezależnych

Panel  Kongresu Mediów Niezależnych na Kongresie Polska Wielki Projekt

.” Media alternatywne – alternatywa medialna”:

moderator -Krzysztof Czabański,

Ewa Stankiewicz – Filmy – drugi obieg, 

Marek Deptuła – Prawne i formalne zagrożenia dla wolnego  dziennikarstwa w Internecie, 

Mateusz Dzieduszycki – Telewizja w Internecie, 

Krzysztof Karnkowski – Blogosfera – wotum nieufności dla tradycyjnych mediów? 

Jerzy Targalski – Kontrola strukturalna mediów.

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

Ewa Stankiewicz – Panel Mediów Niezależnych

Media a jakość polskiego życia publicznego

Media a jakość polskiego życia publicznego

Arkady Kubickiego 12 maja 2012 r. 

(zdjęia i wideo – Józef Wieczorek)

Kongres Polska Wielki Projekt – Media a jakość polskiego życia publicznego   

Kongres Mediów Niezależnych – migawki

Kongres Mediów Niezależnych

12 maja 2012 roku, Warszawa

w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ul.Foksal 3/5

migawki z kongresu- fot.  Józef Wieczorek

program KMN:

1 – g.10.00.-11.00. – rejestracja przybyłych uczestników,

2 – g.11.00. – 11.45. – wykład ks. prof. Tadeusza Guza – „Media a chrześcijański system wartości”,

3 – 11.45 – 12.30. – przedstawienie projektu deklaracji programowej Kongresu Mediów Niezależnych, określenie zadań bieżących, a także celów strategicznych oraz zasad współdziałania podmiotów zrzeszonych w KMN,

4 – g.12.30. – 13.30. – dyskusja nad problematyką przedstawioną w punkcie 3,

5 – g.13.30. – 14.00. – przyjęcie dokumentów, których projekty zostały przedstawione w punkcie 3 oraz wybór reprezentacji KMN na czas między kongresami,

Kongres Mediów Niezależnych 12 maja 2012

Warszawa: Kongres Mediów Niezależnych 12 maja 2012

solidarni201o

…w trosce o wolność słowa w Polsce, pluralizm i rzetelność mediów niżej podpisane redakcje, stowarzyszenia i grupy medialne zwołały Kongres Mediów Niezależnych na dzień 12 maja 2012 roku w Warszawie. Obrady rozpoczną się o godzinie 11-tej w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ul.Foksal 3/5.

 

Nie radził sobie, czy utracił zaufanie do minister

Prof. Karpiński nie jest już wiceministrem nauki

PAP-Nauka w Polsce

Prof. Stanisław Karpiński nie pełni już funkcji wiceministra nauki – 2 maja z funkcji sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odwołał go premier Donald Tusk – poinformował resort nauki.

Karpiński, w przesłanym PAP w środę oświadczeniu wyjaśnił, że 27 kwietnia oddał się „do dyspozycji premiera”. Jak stwierdził, przyczyną tego była m.in. „utrata zaufania do pani minister prof. Barbary Kudryckiej, jej chęci dalszego reformowania nauki oraz brak możliwości realizacji jego pomysłów na prowadzenie polityki naukowej”.

„Okazało się, że doświadczenia, które zdobyłem podczas 20-letniej pracy za granicą nie przydadzą się w Polsce” – napisał Karpiński. Dodał, że nie udało mu się przeforsować pomysłów m.in. na ewaluację jednostek naukowych z udziałem zagranicznych ekspertów, ewaluację osiągnięć i stopnia wykorzystania (po trzech latach od rozruchu) oddawanej do użytku dużej infrastruktury badawczej, wdrożenie systemu oceny wykonania projektów badawczych według modelu szwedzkiego oraz zreformowania zasad przydzielania środków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej…….rzecznik MNiSW Bartosz Loba wyjaśnił, że Karpiński nie złożył dymisji, ale został odwołany przez premiera. „Profesor Karpiński nie radził sobie z pogodzeniem funkcji wiceministra z realizacją projektu naukowego” – skomentował Loba…

Profesorowie na uczelniach pozostali praktycznie wszyscy ci sami

Wyzwolić media z kłamstwa

stefczyk.info

Większość mediów chciałaby swobodnie uprawiać swoje manipulacje, a Kościół jest jedyną instytucją, która potrafi powiedzieć „nie”. Wtedy tamtych ogarnia wściekłość, bo chcieliby mieć również moralną kontrolę. Nasza nadzieja w zmianie pokoleniowej – mówi bp Antoni Dydycz w rozmowie dla „Codziennej” z Samuelem Pereirą.

…..Media w większości oparte są na starych kadrach poprzedniego systemu, które par excellence oparte były na kłamstwie. Wyzwolenie się nie jest proste i Kościół musi podpowiadać metody uwolnienia się z tego kłamstwa, nazywać prawdę prawdą i fałsz fałszem. Pierwsza rzecz to tłumaczenie ludziom, jak to działa, od dziecka. Trzeba ich ratować, by nie dawali się manipulować i nauczyli się korzystania z mediów. Jeżeli się nie nauczą, to zawsze ktoś będzie chciał ich wykorzystać…..Bez pamięci nie ma tożsamości. Jest ona absolutnie niezbędna, by człowiek czuł się sobą, czuł się wolny. Likwidacja pamięci prowadzi do zubożenia świadomości. Człowiek bez pamięci jest bardzo ubogi, nie ma czego się trzymać. Jest chwiejny. Bardzo wiele zależy od formacji w domu rodzinnym, ale też od mediów. Niestety media odziedziczyliśmy po poprzednim systemie, a profesorowie na uczelniach pozostali praktycznie wszyscy ci sami. Ogłoszono ich autorytetami, zmienili lekko słownictwo, a wnętrze pozostało takie samo

Postulujemy wyeliminowanie aktów agresji z debaty publicznej

Oświadczenie

Obywatelskiej Komisji Etyki Mediów

o odrodzeniu się medialnego przemysłu pogardy

W ostatnich dniach, po wielkim triumfie wielotysięcznego Marszu w obronie Telewizji Trwam i wolności słowa, w mainstreamowych mediach odrodził się znany namjęzyk pogardy i nienawiści…

..Postulujemy wyeliminowanie aktów agresji z debaty publicznej. Wzywamy polskich dziennikarzy i ludzi mediów do wspólnego potępienia czynów Tomasza Lisa orazinnych sprawców medialnej atmosfery nienawiści i zastraszenia w Polsce.

Czy UW, na którym wciąż pracują naukowcy kojarzeni z pseudonauką opartą o marksizm-leninizm, stał się ponownie narzędziem krzewienia określonej ideologii

Władze UW sprzeciwiły się Narodowej Majówce?

Komunikat prasowy Stowarzyszenia Marsz Niepodległości

wPolityce.pl

2 maja w klubie Hybrydy miała odbyć się patriotyczna majówka organizowana przez nasze Stowarzyszenie. Wynajęcie klubu na komercyjnych zasadach zostało uzgodnione z przedstawicielami Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego wiele tygodni wcześniej. W planie imprezy znajdowały się następujące wydarzenia:

– podsumowanie i omówienie prawnych aspektów akcji „Ściągamy flagi unijne z urzędów”, polegającej na pisaniu maili do przedstawicieli administracji publicznej z apelem, by 2 maja, w święto Flagi Rzeczpospolitej, na polskich urzędach wisiały wyłącznie flagi narodowe…Niestety, w piątek 27 kwietnia oznajmiono nam że, pomimo wcześniejszych uzgodnień, impreza 2 maja nie odbędzie się w „Hybrydach”…Decyzję o wymówieniu lokalu, wypływającą najprawdopodobniej z nacisków idących od władz uczelni, uznajemy za skandaliczną. Uniwersytet (jak również jego agendy), powołany do służenia nauce, do odkrywania prawdy o otaczającej nas rzeczywistości w procesie badania i wolnej wymiany myśli, okazuje się być narzędziem służącym promocji wybranych ideologii…..Czy Uniwersytet Warszawski, na którym wciąż pracują naukowcy kojarzeni z pseudonauką opartą o marksizm-leninizm, stał się ponownie narzędziem krzewienia określonej ideologii, ideologii kosmopolityzmu czy, jak określił to prezydent Vaclav Klaus, europeizmu? Czy taka postawa ma jeszcze cokolwiek wspólnego z autentyczną troską o naukę, debatę publiczną, promocję samodzielnego myślenia?