Koncepcja instytucjonalizacji nieodpowiedzialności

Najgłośniejsze wystąpienie Kongresu Polska Wielki Projekt. Prof. Zybertowicz o pułapce społecznej.

wpolityce.pl

….od koniec lat 90. dwójka wybitnych profesorów: Jerzy Hausner, ekonomista, później wicepremier w rządzie Leszka Millera, i prof. Mirosława Marody, obecnie wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, socjolog, skonstruowali koncepcję instytucjonalizacji nieodpowiedzialności. I w dość głęboki sposób opisali mechanizmy, które to powodują. Ale dzisiaj nie zastosują tej koncepcji żeby powiedzieć, że za rządów żadnej ekipy ta instytucjonalizacja nie była bardziej rażąca. Że wicemarszałkiem Sejmu zostaje człowiek, który popełnił rażące błędy w zarządzaniu Ministerstwem Infrastruktury, marszałkiem Sejmu kobieta, która popełniła rażące błędy w zarządzaniu Ministerstwem Zdrowia, na wyższy stopień generalski zostaje mianowany szef Biura Ochrony Rządu, który popełnił rażące zaniedbania w realizacji swoich zadań, a ponad 100 tys. moich rodaków z Małopolski wybiera do Senatu byłego Ministra Obrony Narodowej, który jest odpowiedzialny za rażące zaniedbania…….

………cała atmosfera przyzwoleń we wszystkich sferach życia społecznego, w administracji, w szkolnictwie wszystkich szczebli – uczniowie udają, że się uczą, my udajemy, że się uczymy, członkowie komisji przetargowych udają, że uczciwie rozstrzygają konkursy, przedsiębiorcy udają, że uczciwie w nich startują, w sumie sytuacja pewnych przyzwoleń.

Kongres Organizacyjny Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej

Kongres Organizacyjny Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej

19 maja 2012 r. odbędzie się Kongres Organizacyjny Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej. Inicjatywa jest efektem protestów różnych środowisk naukowych i nauczycielskich dotyczących sytuacji w polskiej oświacie. W trakcie krakowskiej głodówki środowiska te wyrażały opinię o konieczności stworzenia społecznej instytucji, która miałaby na celu przygotowanie nowych podstaw programowych dla polskiego szkolnictwa. Założono, że w skład Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej powinni wchodzić przedstawiciele wszystkich środowisk uczestniczących w procesie edukacji młodego pokolenia Polaków.
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego objął tę inicjatywę patronatem merytorycznym.
Kongres rozpocznie się o godz. 13.00 w Auli im. ks. prof. Józefa Tischnera w Collegium Witkowskiego (Kraków, ul. Gołębia 13). Wcześniej, o godz. 11.00, zapraszamy na Mszę Świętą w kościele św. Stanisława Kostki w Krakowie Dębnikach….

Panel Kongresu Mediów Niezależnych

Panel  Kongresu Mediów Niezależnych na Kongresie Polska Wielki Projekt

.” Media alternatywne – alternatywa medialna”:

moderator -Krzysztof Czabański,

Ewa Stankiewicz – Filmy – drugi obieg, 

Marek Deptuła – Prawne i formalne zagrożenia dla wolnego  dziennikarstwa w Internecie, 

Mateusz Dzieduszycki – Telewizja w Internecie, 

Krzysztof Karnkowski – Blogosfera – wotum nieufności dla tradycyjnych mediów? 

Jerzy Targalski – Kontrola strukturalna mediów.

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

Ewa Stankiewicz – Panel Mediów Niezależnych

Media a jakość polskiego życia publicznego

Media a jakość polskiego życia publicznego

Arkady Kubickiego 12 maja 2012 r. 

(zdjęia i wideo – Józef Wieczorek)

Kongres Polska Wielki Projekt – Media a jakość polskiego życia publicznego   

Kongres Mediów Niezależnych – migawki

Kongres Mediów Niezależnych

12 maja 2012 roku, Warszawa

w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ul.Foksal 3/5

migawki z kongresu- fot.  Józef Wieczorek

program KMN:

1 – g.10.00.-11.00. – rejestracja przybyłych uczestników,

2 – g.11.00. – 11.45. – wykład ks. prof. Tadeusza Guza – „Media a chrześcijański system wartości”,

3 – 11.45 – 12.30. – przedstawienie projektu deklaracji programowej Kongresu Mediów Niezależnych, określenie zadań bieżących, a także celów strategicznych oraz zasad współdziałania podmiotów zrzeszonych w KMN,

4 – g.12.30. – 13.30. – dyskusja nad problematyką przedstawioną w punkcie 3,

5 – g.13.30. – 14.00. – przyjęcie dokumentów, których projekty zostały przedstawione w punkcie 3 oraz wybór reprezentacji KMN na czas między kongresami,