Postulujemy wyeliminowanie aktów agresji z debaty publicznej

Oświadczenie

Obywatelskiej Komisji Etyki Mediów

o odrodzeniu się medialnego przemysłu pogardy

W ostatnich dniach, po wielkim triumfie wielotysięcznego Marszu w obronie Telewizji Trwam i wolności słowa, w mainstreamowych mediach odrodził się znany namjęzyk pogardy i nienawiści…

..Postulujemy wyeliminowanie aktów agresji z debaty publicznej. Wzywamy polskich dziennikarzy i ludzi mediów do wspólnego potępienia czynów Tomasza Lisa orazinnych sprawców medialnej atmosfery nienawiści i zastraszenia w Polsce.