1 proc. podatku na naukę

Kudrycka: jesteśmy za propozycją 1 proc. podatku na naukę

PAP-Nauka w Polsce

Przedstawiciele rządu są zainteresowani inicjatywą, zgodnie z którą firmy mogłyby przeznaczać 1 proc. podatku na wybraną działalność naukową, tak jak podatnicy indywidualni na organizacje pożytku publicznego.W połowie lutego taki pomysł przedstawiła była minister edukacji Krystyna Łybacka na posiedzeniu sejmowej podkomisji.

Viktor Orban: system szkolnictwa wyższego musimy zreformować od podstaw

Raport Viktora Orbana o stanie Węgier w 2011 roku

fronda.pl

Nie możemy też dalej czekać z reformą szkolnictwa wyższego. Co roku tysiące młodych kończy uniwersytety i szkoły wyższe z przekonaniem, że uzyskany dyplom posiada wielką wartość, tymczasem rzeczywistość szybko koryguje to mniemanie. W efekcie wszyscy czują się oszukani: absolwent, utrzymujący go rodzice i przyszły pracodawca, który miał nadzieję na odpowiednio przygotowanego pracownika. A jednocześnie tysiące wykształconych za wspólne pieniądze, zdolnych absolwentów – specjalistów, wyruszyło na Zachód. Zamiast dla Węgier, wykształciliśmy najlepsze umysły dla Norwegii, Anglii i Niemiec. Dlatego system szkolnictwa wyższego musimy zreformować od podstaw.

Kto kształci się, korzystając ze stypendiów z pieniędzy podatników, musi przyjąć warunek, że przez pewien czas tu zostanie i będzie pracował dla Węgier. Komu nie przyznano państwowego stypendium lub nie ubiegał się o nie, temu proponujemy dwuprocentowy, długoterminowy kredyt. Wszystko po to, by każdy, kto osiągnie wymagany poziom wiedzy i ma odwagę podjąć odpowiedzialną decyzję o swojej przyszłości, mógł pójść na uniwersytet czy inną wyższą uczelnię. O przyszłości uniwersytetów i szkół wyższych nie będzie decydować wola centralnych, administracyjnych organów, lecz studenci, wybierając tą czy inną uczelnię. W przyszłości nie chcemy finansować budynków i murów, tylko studentów i talenty.

Pierwsza w Polsce procedura habilitacyjna w trybie wideokonferencji

Pierwsza „zdalna” habilitacja na toruńskim uniwersytecie

wpolityce.pl

Pierwsza w Polsce procedura habilitacyjna w trybie wideokonferencji odbyła się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. „Zdalne” habilitacje wprowadzono w ramach reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego.

Oficjalne obrady komisji habilitacyjnej odbyły się w ubiegłą środę po raz pierwszy dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych. Komisja liczyła siedem osób, wywodzących się z pięciu ośrodków naukowych, więc w tradycyjnym systemie musielibyśmy wybrać jeden z tych ośrodków, a pozostali uczestnicy musieliby poświęcić dzień lub dwa, by w tych obradach uczestniczyć

– wyjaśnił w poniedziałek dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Sławomir Plaskacz.

Posiedzenie komisji w trybie wideokonferencji umożliwiły znowelizowane niedawno przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym, która teraz dopuszcza taką formę posiedzenia. Jak podkreślają władze toruńskiej uczelni, habilitacja zorganizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika była pierwszą odbytą w tej formie w kraju…..

Minister Kudrycka podsumowała reformę nauki i szkolnictwa

Minister Kudrycka podsumowała reformę nauki i szkolnictwa

PAP Nauka w Polsce

W ubiegłych latach ministerstwo reformowało naukę, a w 2012 r. zajmuje się wdrażaniem nowych przepisów przez uczelnie i instytucje naukowe – mówiła min. Barbara Kudrycka w środę na posiedzeniu sejmowej podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

Minister przypomniała, że w poprzedniej kadencji ministerstwo nauki reformowało naukę i szkolnictwo wyższe, przygotowując albo nowelizując osiem ustaw (m.in. o zasadach finansowania nauki, o Narodowym Centrum Nauki, o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, o Polskiej Akademii Nauk).

W tym roku ministerstwo nauki zajmuje się wdrażaniem nowych przepisów przez uczelnie i instytucje naukowe. W ramach tych prac „odbyliśmy około 60 spotkań z senatami uczelni wyższych, zorganizowaliśmy 48 seminariów szkoleniowych, w których uczestniczyło blisko cztery tysiące osób, było też 16 spotkań informacyjno-promocyjnych. Prowadzimy szkolenia dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej, kończą się też szkolenia dla wszystkich urzędników w ministerstwie – chcemy, żeby znali nowe przepisy” – zapewniała minister……