Protest pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej przeciwko zagrożeniom wolności słowa

Protest pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej przeciwko zagrożeniom wolności słowa

wpolityce.pl

….

Nie chcemy i nie możemy pozostać obojętni, dlatego wyrażamy nasz stanowczy protest:

przeciwko podporządkowaniu mediów interesom władzy,

przeciwko uprawianiu w mediach propagandy i manipulacji,

przeciwko nierzetelności przekazu informacyjnego,

przeciwko koncentrowaniu całej uwagi mediów na wydarzeniach marginalnych, przy całkowitym przemilczaniu wydarzeń ważnych dla wielu tysięcy, a nawet milionów ludzi,

przeciwko zawłaszczaniu monopolu na posiadanie racji,

przeciwko jednostronnym, jednobrzmiącym przekazom,

przeciwko ograniczaniu wolności słowa,

przeciwko wykluczeniu i eliminowaniu tych, którzy myślą i mówią inaczej.