Czy w Polsce można dokonywać dużych odkryć naukowych?

prof. Tomasz Dietl – Czy w Polsce można dokonywać dużych odkryć naukowych?

Pilotażowy program „Voucher badawczy”

Dotacje badawcze dla przedsiębiorców

PAP-Nauka w Polsce

Pierwsze umowy z partnerami pilotażowego programu „Voucher badawczy” w regionie kujawsko-pomorskim podpisano w piątek w Bydgoszczy. Program ma pomóc w nawiązaniu współpracy biznesu z naukowcami. Został uruchomiony dzięki funduszom unijnym.

„Program +Voucher badawczy+ ma wzmocnić powiązania między sferą badawczo-naukową, a przedsiębiorstwami oraz stworzyć lepsze warunki dla transferu wiedzy do gospodarki. Liczymy, że przyczyni się do podnoszenia innowacyjności w regionie” – podkreślił Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Przedsięwzięcie polega na uruchomieniu dotacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w postaci voucherów, które są przeznaczone na zakup usług badawczo-rozwojowych. Samorząd wojewódzki wyda na ten cel 8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego…..

Podbój internetu przez polskie uczelnie

Uczelnie podbijają Internet

Rz

E-learning, kanały na YouTubie, prace naukowe w sieci. Polskie szkoły wyższe coraz łatwiej znaleźć online…Polskie uczelnie coraz lepiej wykorzystują Internet. Choć wciąż daleko im do światowej czołówki, w ciągu roku wykonały ogromny skok. Pokazał to ranking Webometrics sporządzany corocznie przez Najwyższą Radę Badań Naukowych w Madrycie, która mierzy widoczność stron internetowych uniwersytetów.

Sprawdza m.in. dostępność w sieci materiałów z zajęć, zasób bibliotek cyfrowych, baz danych. Ranking obejmuje ponad 20 tys. uczelni.

Miejsce polskich uczelni w rankingu nie analizującym osiągnięć naukowych

Pięć polskich uczelni wśród 500 najlepszych na świecie

PAP Nauka w Polsce

Pięć polskich uczelni znalazło się wśród 500 najlepszych szkół wyższych w Rankingu Webometrics. Jeszcze rok temu na liście znajdowały się tylko dwie nasze uczelnie. Najlepszy w Polsce okazał się Uniwersytet Jagielloński – zajął 280. miejsce. Uczelnia nie zmieściła się jednak wśród 100 najlepszych uczelni Europy – na naszym kontynencie uniwersytet zajął 101. miejsce.

Wśród 500 najlepszych szkół wyższych na świecie znalazły się jeszcze Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (298. miejsce), Uniwersytet Warszawski (327. miejsce), Politechnika Warszawska (338. miejsce), a także Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (391. miejsce). Wśród pierwszego tysiąca uczelni, znalazło się jeszcze dodatkowo 5 polskich szkół wyższych….Światowy Ranking Uczelni Webometrics jest przygotowywany dwa razy w roku przez CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) – Najwyższą Radę Badań Naukowych w Madrycie. W zestawieniu nacisk kładziony jest przede wszystkim na komunikację uczelni za pośrednictwem internetu. W rankingu nie są więc analizowane osiągnięcia naukowe, ale bazuje się raczej na materiałach udostępnianych w internecie przez poszczególne uczelnie.

Kongres Mediów Niezależnych

Komunikat Federacji Mediów Niezależnych o zwołaniu w maju 2012 roku w Warszawie Kongresu Mediów Niezależnych

wpolityce

Komunikat Federacji Mediów Niezależnych o zwołaniu w maju 2012r. w Warszawie Kongresu Mediów Niezależnych

4 listopada 2011r. przedstawiciele różnych przedsięwzięć medialnych powołali komitet organizacyjny Federacji Mediów Niezależnych, stawiając sobie za cel: ochronę wolności słowa w Polsce, w tym powstanie Obywatelskiej Komisji Etyki Mediów, oraz stworzenie Federacji Mediów Niezależnych, skupiającej podmioty działające na rynku medialnym w całym kraju, w celu ochrony wolności słowa i zasad równej konkurencji na rynku mediów. …

1 lutego 2012r. zebrali się przedstawiciele przedsięwzięć medialnych, które zainicjowały proces tworzenia FMN i postanowili zwołać Kongres Mediów Niezależnych w maju 2012 roku w Warszawie. Celem Kongresu jest diagnoza sytuacji mediów niezależnych w Polsce, określenie celów działania FMN oraz przyjęcie statutu FMN.

Resort nauki ma troje nowych wiceministrów

Resort nauki ma troje nowych wiceministrów

PAP-Nauka w Polsce

Prof. Stanisław Karpiński, prof. Daria Nałęcz i prof. Marek Ratajczak zostali wiceministrami w resorcie nauki.