Najbardziej oblegane uczelnie

Te uczelnie żacy lubią najbardziej

Rz

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowało rekrutację na studia w roku akademickim 2011/2012. W pierwszej piątce najbardziej obleganych uczelni znalazły się politechniki z Warszawy, Gdańska, Poznania i Łodzi oraz Uniwersytet Warszawski….Na I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2011/2012 do uczelni nadzorowanych przez MNiSW oraz uczelni niepublicznych przyjęto 555 439 osób, w tym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie 390 326 osób, a na studia drugiego stopnia 165 113 osoby.