PKA stanie przed nowymi zadaniami

PKA w nowym składzie

serwis MNiSW

9 stycznia 2012 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka wręczyła powołania członkom Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2015 r.

Komisja powoływana jest spośród kandydatów zgłoszonych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, senaty uczelni oraz ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

Polska Komisja Akredytacyjna jest instytucją działającą niezależnie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. W związku z wprowadzoną reformą szkolnictwa wyższego PKA stanie przed nowymi zadaniami. Nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadziła nowy system oceny jakości kształcenia, polegający na ocenie programowej i ocenie instytucjonalnej. Komisja dokonuje oceny jakości kształcenia na kierunkach studiów, mając na uwadze efekty kształcenia odpowiadające Krajowym Ramom Kwalifikacji w zakresie obszarów kształcenia i kierunków studiów, jak również może dokonywać oceny działalności podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, w tym oceny jakości kształcenia na prowadzonych przez nią studiach trzeciego stopnia i studiach podyplomowych. Dokonując oceny kształcenia, Komisja stosuje skalę ocen, zgodnie z którą może również wydać ocenę wyróżniającą. Wydziały, które uzyskały ocenę wyróżniającą, mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie z dotacji projakościowej.

Skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Minister nauki podsumowuje polską prezydencję

Minister nauki podsumowuje polską prezydencję

PAP-Nauka w Polsce

Zasady finansowania badań w latach 2014-2020, negocjacje w sprawie nakładów na fuzję termojądrową, debata o przyszłości europejskich uniwersytetów – to sprawy, którymi Unia Europejska zajmowała się w czasie polskiej prezydencji.Minione półrocze w europejskiej nauce podsumowuje w wywiadzie dla PAP minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka.