Domeny polska.pl i poland.pl, będące w dyspozycji instytutu badawczego NASK, nie powinny być wykorzystywane w sposób komercyjny

Dlaczego Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – państwowy instytut badawczy – sprzedała domenę Polska.pl Agorze?

wpolityce.pl

Chciało MSZ, a dostała Agora

niezalezna.pl

Nowe fakty w sprawie przejęcie przez Agorę SA domen polska.pl i poland.pl. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w odpowiedzi na pismo inwestora domenowego Daniela Dryzka potwierdziło, że było zainteresowane pozyskaniem obu domen, ale pisma resortu zostały zlekceważone. Co gorsza, na domenie polska.pl już niedostępne są treść będące efektem wieloletniej pracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych…..MSZ chciał wykorzystywać obie domeny, ale NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – państwowy instytut badawczy zarządzający polskim internetem) zdecydował się wydzierżawić je komercyjnej spółce.

„MSZ było zainteresowane wykorzystywaniem domen polska.pl i poland.pl do promowania Polski. Minister Radosław Sikorski 21 kwietnia 2011 skierował w tej sprawie pismo do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej, która nadzoruje Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) będącą formalnie instytutem badawczym. Minister Sikorski prosił w nim o pomoc w doprowadzeniu do tego, aby domeny poland.pl i polska.pl, będące własnością NASK, kierowały internautów bezpośrednio do portali poland.gov.pl i polska.gov.pl, które tworzy MSZ. Niestety korespondencja w tej sprawie, prowadzona również z kierownictwem NASK, nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. Mimo starań MSZ właściciel domen polska.pl i poland.pl podjął decyzję o wydzierżawieniu ich komercyjnej firmie” – napisał rzecznik ministra Radosława Sikorskiego.

„W ocenie MSZ domeny polska.pl i poland.pl, będące w dyspozycji instytutu badawczego NASK, nie powinny być wykorzystywane w sposób komercyjny. Z uwagi na to, że w wielu krajach domeny złożone z nazwy państwa i końcówki narodowej (np. france.fr, sweden.se, croatia.hr) są oficjalnymi stronami promującymi państwo, domeny polska.pl i poland.pl mogą być kojarzone przez część użytkowników w podobny sposób. Z tego właśnie powodu MSZ starało się o możliwość korzystania z tych domen” – dodało Ministerstwo Spraw Zagranicznych…..„Na prowadzonej przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) stronie „polska.pl” wystąpił brak dostępu do materiałów archiwalnych prezentowanych tam w ramach prowadzonych przez kilka lat wspólnych projektów. Były one realizowane przez NDAP i podległe archiwa państwowe razem z NASK. Najważniejsze z nich są „Skarby archiwów polskich”. Linki ze strony „polska.pl” a także „archiwa.gov.pl” odsyłają do strony „gazeta.pl”, na której ukazują się informacje nie związane z materiałami archiwalnymi.” – czytamy w komunikacie NDAP. – „W związku z zaistniałą sytuacją oraz informacjami medialnymi na temat losów strony „polska pl” Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zwrócił się do NASK o wyjaśnienie, bowiem taki stan rzeczy nastąpił bez jego wiedzy i woli.”…

O organizacjach pozarządowych w Polsce

Prof. Piotr Gliński o organizacjach pozarządowych w Polsce

blogpress

„Jestem bardziej krytyczny wobec otoczenia tych organizacji, niż wobec nich samych. Główny problem to jakość polskich elit. Trzeba mieć szacunek i podziw dla wielu aktywistów.” – powiedział socjolog prof. Piotr Gliński w czasie spotkania, które odbyło się w siedzibie Fundacji Republikańskiej. Jego tematem były „Style funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce: interes własny czy pożytek publiczny?”..

..Funkcje, jakie spełniają organizacje pozarządowe to rzecznictwo i artykulacja interesów, protest społeczny, nieposłuszeństwo obywatelskie, kontrola władzy (ta funkcja jest słabo wypełniana przez organizacje pozarządowe ze względu na uzależnienie od środków publicznych, słabość finansową itd.), udział w procesie formowania, przygotowywania, konsultowania, realizacji decyzji politycznych na różnych szczeblach, formowania alternatywnych celów rozwojowych, wczesnego ostrzegania, kulturotwórcza..

…Po 1989 roku mieliśmy do czynienia ze zdradą elit, elity opozycyjne po przejęciu władzy nie były zainteresowane wspieraniem społeczeństwa obywatelskiego. Tymczasem świadomość obywatelską trzeba budować, trzeba jej uczyć, instytucje państwa są od tego, żeby pomagać obywatelom. Nie realizowano programu edukacji obywatelskiej w szkole, nie budowano mediów obywatelskich. Nastąpiło, jak wiemy, rozwiązanie komitetów obywatelskich i zarzucenie programu solidarnościowego.

Wniosek do TK przeciwko odpłatności za drugi kierunek studiów

Ponawiam wniosek do TK przeciwko odpłatności za drugi kierunek studiów

wpolityce.pl

Zgodnie z przyrzeczeniem ponawiam wniosek do Trybunału Konstytucyjnego przeciwko odpłatności za drugi kierunek studiów.

Miałem nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny zdąży orzec w sprawie niezgodności z konstytucją przymus odpłatności za studia na drugim kierunku jeszcze przed końcem ubiegłej kadencji. Ponieważ postępowanie zostało umorzone składam dziś w imieniu PiS ponownie wniosek do TK w sprawie tak istotnej dla rozwoju nauki i poziomu wykształcenia w Polsce. ….Jestem przekonany, że bronię najbardziej wartościowej postaci realizacji prawa do nauki. Ustawa rządowa ma antyrozwojowy charakter. Uderza bowiem w najbardziej ambitną część społeczności studenckiej i zniechęca do budowy spluralizowanych kompetencji coraz bardziej potrzebnych w nowoczesnej gospodarce i życiu społecznym. Warto też zauważyć, że nowa ustawa o szkolnictwie wyższym pomniejsza środki na stypendia za wyniki w nauce. Wniosek PIS do Trybunału Konstytucyjnego nie jest zatem wyrazem obrony praw socjalnych, lecz praktycznym wsparciem dla konkurencyjności edukacji i rozwoju. Czekam na rozprawę z przekonaniem, że Trybunał stanie po stronie prawa do nauki i wysokich aspiracji studentów.

Kazimierz Michał Ujazdowski

Biedne środowisko akademickie czeka

Biedne środowisko akademickie czeka

Rz

 

Prawo o szkolnictwie wyższym z komentarzem

Prawo o szkolnictwie wyższym z komentarzem (z uwzględnieniem zmian od 1 października 2011 r.)

Wydawca: Infor Biznes Sp. z o.o.

Data wydania: 2011

  • Lektura obowiązkowa dla:
  • jednostek organizacyjnych (w zakresie zarządzania, finansowania i organizacji uczelni oraz warunków prowadzenia studiów, a także relacje uczelni z Polską Komisją Akredytacyjną )
  • wykładowców akademickich (książka opisuje m.in. obowiązki nauczycieli, zasady podległości na uczelniach, konkursy oraz proces oceny wykładowców)
  • doktorantów (m.in. zasady rekrutacji i organizacji studiów, odpłatność za studia, pomoc materialna)
  • studentów (rekrutacja, stypendia, wspieranie studentów niepełnosprawnych itd.)
  • absolwentów (przywileje studenckie dla absolwentów)
  • wszystkich zainteresowanych perspektywami rozwoju szkolnictwa wyższego (zwłaszcza uczelni prywatnych)

Szukanie drogi do wyzwolenia z kłamstwa

Prezes IPN: szukajmy nowej drogi do wyzwolenia Polaków z kłamstwa o stanie wojennym

wpolityce

Wyzwaniem dla historyków jest fakt, że większość wciąż wierzy w zapewnienia gen. Jaruzelskiego dotyczące okoliczności wprowadzenia stanu wojennego

– powiedział prezes IPN Łukasz Kamiński, apelując do historyków o szukanie drogi do

wyzwolenia z tego kłamstwa.

Kamiński uczestniczył w konferencji naukowej „Internowani i uwięzieni w stanie wojennym 1981-1983”, którą Instytut Pamięci Narodowej zorganizował 320 m pod ziemią w zabrzańskiej Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido…

 

O zarządzaniu, także akademickim

O zarządzaniu, także akademickim 

Rz

Stanowisko Akademickiego Klubu Obywatelskiego w sprawie umieszczania godła RP na dyplomach ukończenia studiów

Stanowisko Akademickiego Klubu Obywatelskiego w sprawie umieszczania godła RP na dyplomach ukończenia studiów

wpolityce

Precedensowe rozporządzenie Pani Minister sprawia, że kwestia umieszczania najważniejszego znaku państwowego na dyplomach ukończenia wszelkich typów studiów została pozostawiona decyzji władz poszczególnych uczelni….Dlatego zwracamy się do Pani Minister o wydanie szanującego tradycję i godność uczelni akademickich rozporządzenia o obowiązku umieszczania godła Rzeczypospolitej Polskiej na dyplomach ukończenia wszystkich uczelni działających na terenie naszego kraju.

Wybrane zostały obszary, w których polscy naukowcy są w światowej czołówce

Będzie ścisła elita badaczy

Rz

Pierwsze Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące zajmą się rozwojem nauk ścisłych, medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej. Ministerstwo Nauki ogłosiło, w jakich obszarach nauki chce wyłonić pierwsze w kraju najlepsze ośrodki badawcze, tzw. Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące (KNOW).

Będą to wydziały, instytuty albo konsorcja i centra naukowe, które zajmują się naukami ścisłymi lub naukami medycznymi, o zdrowiu oraz kulturze fizycznej. – Wybrane zostały obszary, w których polscy naukowcy są w światowej czołówce – wyjaśnia Bartosz Loba, rzecznik prasowy resortu…..

Wszystkie polskie uczelnie, boleśnie odczuwają niż demograficzny i systematyczny spadek liczby studentów

Kłopoty uczelni z Nowego Sącza: WSB-NLU na sprzedaż

Gazeta Krakowska

W środę senat sądeckiej Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University, jednej z najstarszych i najlepszych polskich uczelni niepublicznych, pozna inwestora, który przejmie kontrolę nad szkołą….Tajemnicą nie jest natomiast fakt, że sądecka szkoła od kilku lat boryka się z problemami. Rektor Pawłowski nigdy nie krył, że WSB-NLU, podobnie jak wszystkie polskie uczelnie, boleśnie odczuwa niż demograficzny i systematyczny spadek liczby studentów. ..