Niektóre sukcesy polskiej prezydencji w nauce i szkolnictwie wyższym

Naukowe sukcesy polskiej prezydencji

PAP-Nauka w Polsce

Projekt programu finansowania badań i innowacji z budżetem 80 mld euro, kierunek reformy europejskich uniwersytetów i przypomnienie Unii o polskich korzeniach Marii Skłodowskiej-Curie – oto niektóre sukcesy polskiej prezydencji w nauce i szkolnictwie wyższym.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez ostatnie sześć miesięcy koordynowało działania polskiej prezydencji w dziedzinie nauki, wyższej edukacji i innowacyjności…..

„Rekomendacje Rady UE są w pełni spójne z zapisami polskiej reformy szkolnictwa wyższego, którą wprowadziliśmy w życie w październiku tego roku – zaznacza prof. Kudrycka. – Cieszę się, że mogliśmy się podzielić z innymi państwami Unii naszymi doświadczeniami w unowocześnianiu systemu szkół wyższych. Wypracowane w Polsce rozwiązania spotkały się z dużym uznaniem w Europie”.

Jak podkreśla minister Kudrycka, w czasie polskiego przewodnictwa w radzie UE „przypominaliśmy o konieczności pełniejszego wykorzystania kapitału intelektualnego Europy oraz wzmocnienia mobilności naukowców i studentów”.