Dynamiczny wzrost osób o wykształceniu wyższym

Jest nas 38,3 milionów. Ponad milion poza krajem

SĄ WSTĘPNE WYNIKI OSTATNIEGO SPISU POWSZECHNEGO

tvn24

Polak coraz bardziej wykształcony

Ze wstępnych danych wynika też, że w Polsce na 100 mężczyzn przypada 108 kobiet. Jeśli chodzi o rozmieszczenie, to w miastach mieszka ok 59,4 proc. Polaków, a na wsi – 40,6 proc. W stosunku do sytuacji z 2002 roku liczba mieszkańców miast zmniejszyła się o 1,8 pkt proc. Pozytywnym zjawiskiem, na które zwraca uwagę GUS, jest fakt, że od ostatniego spisu następuje stały wzrost poziomu wykształcenia ludności. Od 2002 roku odsetek osób o wykształceniu ponadpodstawowym wzrósł z 66,9 proc. do 78,7 proc. w 2011 roku. Najbardziej dynamiczny wzrost został odnotowany w odniesieniu do osób o wykształceniu wyższym, których udział zwiększył się z 9,9 proc. w 2002 roku do ponad 17,5 proc. w 2011 roku.