O organizacjach pozarządowych w Polsce

Prof. Piotr Gliński o organizacjach pozarządowych w Polsce

blogpress

„Jestem bardziej krytyczny wobec otoczenia tych organizacji, niż wobec nich samych. Główny problem to jakość polskich elit. Trzeba mieć szacunek i podziw dla wielu aktywistów.” – powiedział socjolog prof. Piotr Gliński w czasie spotkania, które odbyło się w siedzibie Fundacji Republikańskiej. Jego tematem były „Style funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce: interes własny czy pożytek publiczny?”..

..Funkcje, jakie spełniają organizacje pozarządowe to rzecznictwo i artykulacja interesów, protest społeczny, nieposłuszeństwo obywatelskie, kontrola władzy (ta funkcja jest słabo wypełniana przez organizacje pozarządowe ze względu na uzależnienie od środków publicznych, słabość finansową itd.), udział w procesie formowania, przygotowywania, konsultowania, realizacji decyzji politycznych na różnych szczeblach, formowania alternatywnych celów rozwojowych, wczesnego ostrzegania, kulturotwórcza..

…Po 1989 roku mieliśmy do czynienia ze zdradą elit, elity opozycyjne po przejęciu władzy nie były zainteresowane wspieraniem społeczeństwa obywatelskiego. Tymczasem świadomość obywatelską trzeba budować, trzeba jej uczyć, instytucje państwa są od tego, żeby pomagać obywatelom. Nie realizowano programu edukacji obywatelskiej w szkole, nie budowano mediów obywatelskich. Nastąpiło, jak wiemy, rozwiązanie komitetów obywatelskich i zarzucenie programu solidarnościowego.

Wniosek do TK przeciwko odpłatności za drugi kierunek studiów

Ponawiam wniosek do TK przeciwko odpłatności za drugi kierunek studiów

wpolityce.pl

Zgodnie z przyrzeczeniem ponawiam wniosek do Trybunału Konstytucyjnego przeciwko odpłatności za drugi kierunek studiów.

Miałem nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny zdąży orzec w sprawie niezgodności z konstytucją przymus odpłatności za studia na drugim kierunku jeszcze przed końcem ubiegłej kadencji. Ponieważ postępowanie zostało umorzone składam dziś w imieniu PiS ponownie wniosek do TK w sprawie tak istotnej dla rozwoju nauki i poziomu wykształcenia w Polsce. ….Jestem przekonany, że bronię najbardziej wartościowej postaci realizacji prawa do nauki. Ustawa rządowa ma antyrozwojowy charakter. Uderza bowiem w najbardziej ambitną część społeczności studenckiej i zniechęca do budowy spluralizowanych kompetencji coraz bardziej potrzebnych w nowoczesnej gospodarce i życiu społecznym. Warto też zauważyć, że nowa ustawa o szkolnictwie wyższym pomniejsza środki na stypendia za wyniki w nauce. Wniosek PIS do Trybunału Konstytucyjnego nie jest zatem wyrazem obrony praw socjalnych, lecz praktycznym wsparciem dla konkurencyjności edukacji i rozwoju. Czekam na rozprawę z przekonaniem, że Trybunał stanie po stronie prawa do nauki i wysokich aspiracji studentów.

Kazimierz Michał Ujazdowski

Biedne środowisko akademickie czeka

Biedne środowisko akademickie czeka

Rz