Prawo o szkolnictwie wyższym z komentarzem

Prawo o szkolnictwie wyższym z komentarzem (z uwzględnieniem zmian od 1 października 2011 r.)

Wydawca: Infor Biznes Sp. z o.o.

Data wydania: 2011

  • Lektura obowiązkowa dla:
  • jednostek organizacyjnych (w zakresie zarządzania, finansowania i organizacji uczelni oraz warunków prowadzenia studiów, a także relacje uczelni z Polską Komisją Akredytacyjną )
  • wykładowców akademickich (książka opisuje m.in. obowiązki nauczycieli, zasady podległości na uczelniach, konkursy oraz proces oceny wykładowców)
  • doktorantów (m.in. zasady rekrutacji i organizacji studiów, odpłatność za studia, pomoc materialna)
  • studentów (rekrutacja, stypendia, wspieranie studentów niepełnosprawnych itd.)
  • absolwentów (przywileje studenckie dla absolwentów)
  • wszystkich zainteresowanych perspektywami rozwoju szkolnictwa wyższego (zwłaszcza uczelni prywatnych)

Szukanie drogi do wyzwolenia z kłamstwa

Prezes IPN: szukajmy nowej drogi do wyzwolenia Polaków z kłamstwa o stanie wojennym

wpolityce

Wyzwaniem dla historyków jest fakt, że większość wciąż wierzy w zapewnienia gen. Jaruzelskiego dotyczące okoliczności wprowadzenia stanu wojennego

– powiedział prezes IPN Łukasz Kamiński, apelując do historyków o szukanie drogi do

wyzwolenia z tego kłamstwa.

Kamiński uczestniczył w konferencji naukowej „Internowani i uwięzieni w stanie wojennym 1981-1983”, którą Instytut Pamięci Narodowej zorganizował 320 m pod ziemią w zabrzańskiej Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido…

 

O zarządzaniu, także akademickim

O zarządzaniu, także akademickim 

Rz