Recepta na wzmacnianie jakości polskiej nauki

Kudrycka: warto inwestować w najlepszych

PAP-Nauka w Polsce

Zróżnicowanie zarobków naukowców i dotacji dla instytucji, tak aby najlepsi dostawali najwięcej pieniędzy, inwestycje w młodych i poprawa przepisów to, recepta na wzmacnianie jakości polskiej nauki i pobudzenie innowacyjności – mówi PAP Barbara Kudrycka.

….

PAP: Czym się zajmie nowe kierownictwo na czele z Panią w nowej kadencji?

BK: Poprzednia kadencja była czasem bardzo intensywnych prac nad reformą nauki i reformą szkolnictwa wyższego, w te prace zaangażowane było nie tylko kierownictwo i pracownicy ministerstwa, ale też całe środowisko naukowe. Pamiętajmy, że prace nad koncepcją reform i konsultacje społeczne trwały ponad trzy lata! W tej kadencji – zwłaszcza w jej pierwszym okresie – będziemy koncentrować się na tym, by zmiany wpisane do ustaw reformujących naukę i szkolnictwo wyższe były odpowiednio wdrażane przez jednostki naukowe i uczelnie. By polska nauka i polskie uczelnie wykorzystywały szanse, które dają nowe przepisy, tak aby odpowiednio stosowane stały się trampoliną rozwoju i poprawy jakości nauki oraz edukacji. Nowoczesne zarządzanie i otwarta na najtęższe umysły polityka personalna z pewnością w tym pomogą. My ze swojej strony będziemy wspierać te procesy także poprzez politykę finansową…..

….Nominację na drugą kadencję w rządzie odbieram jako dowód zaufania i docenienia tej pracy, którą wykonaliśmy wszyscy jako zespół w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Osobiście szczególnie cenię także nagrodę „Prostudencki autorytet w życiu publicznym” otrzymaną od studentów.

Ministerstwo nauki chce, by na rynek pracy trafiało więcej osób z licencjatem.

Koniec masowego kształcenia magistrów

Rz

Ministerstwo nauki chce, by na rynek pracy trafiało więcej osób z licencjatem. Zmieni zasady finansowania uczelni

Pracodawcy potrzebują więcej kadry średniego szczebla – osób z dyplomem licencjata.  Tymczasem 90 proc. absolwentów tego typu studiów kontynuuje naukę, by zdobyć tytuł magistra. Ministerstwo Nauki chce to zmienić. Pomóc ma nowy sposób finansowania uczelni z budżetu państwa.

Od pięciu lat naukę na uczelniach wyższych kończy średnio rocznie 217 tys. magistrów i 170 tys. osób z dyplomem licencjata. Większość tych ostatnich kształci się dalej.

Minister nauki prof. Barbara Kudrycka pracuje nad systemem, który ma to zmienić….