Enologia na użytek wewnętrzny

Z uniwersyteckiej winnicy na salony

Rz

Po sukcesie trunku Novum UJ kształci enologów i eksperymentuje z rzadkim winem lodowym

Krakowska uczelnia znalazła nietypowy sposób na dodatkową promocję, wykorzystujący modę na rodzime trunki…Większość produkcji winnicy trafia na potrzeby „reprezentacyjne” uniwersytetu. Kupić Novum (butelka wina białego 37 zł, czerwonego 39 zł) można tylko w sklepiku w samej winnicy i to jedynie w czwartki. Sprzedaż w uczelnianym sklepiku w Krakowie wymagałaby koncesji i byłaby niezgodna z ustawą o wychowaniu w trzeźwości. …Zainteresowanym zakładaniem winnic i produkcją trunku uczelnia oferuje nowe studia podyplomowe – enologię. Uruchamia je Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum.