Protest studentów przeciw rosnącym kosztom studiów

Protest studentów przeciw rosnącym kosztom studiów

Rz

Kilka tysięcy studentów uczestniczyło w marszu ulicami centralnego Londynu przeciwko podniesieniu opłat za studia, za równością w dostępie do szkolnictwa wyższego i przeciwko prywatyzacji uniwersytetów….Organizator protestu Krajowa Akcja Przeciwko Opłatom i Cięciom domagała się od rządu, by odszedł od planów „urynkowienia” szkolnictwa wyższego, ponieważ skutkiem będzie to, że młodzieży z biednych rodzin nie będzie stać na studia, a oferta uniwersytecka stanie się uboższa.