Osoby po licencjacie, które chcą przeprowadzić własne badania naukowe, mogą dostać do 200 tys. zł.

Diamentowe stypendia

Dziennik Polski

NAUKA. Osoby po licencjacie, które chcą przeprowadzić własne badania naukowe, mogą dostać na ten cel nawet 200 tys. zł.

Wczoraj ogłoszono konkurs o diamentowy grant, przeznaczony na sfinansowanie badań najzdolniejszych studentów. – Wiele badań wskazuje na to, że największą kreatywność naukową wykazują osoby od 20 do 34. roku życia. W Polsce doktorat średnio uzyskuje się w wieku 34 lat, czyli w końcu tego okresu największej kreatywności – powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka na konferencji prasowej. Jak dodała, szczególna kreatywność młodych ludzi widoczna jest w naukach ścisłych oraz technicznych..

….W ramach grantu pieniądze może otrzymać osoba z dyplomem licencjata lub student po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich. Maksymalna kwota grantu wynosi 200 tys. zł. Pieniądze te można przeznaczyć m.in. na pomoce naukowe czy na wyjazdy na konferencje naukowe. W kwocie tej przewidziano też wynagrodzenie dla autora badań, wynoszące 2,5 tys. zł miesięcznie. Badania w ramach grantu mogą trwać maksymalnie cztery lata i jeśli zaowocują znaczącymi wynikami, mogą stanowić podstawę do ubiegania się przez autora o stopień doktora z pominięciem stopnia magistra. Wnioski można składać do 15 grudnia. (PAP)

Nawet 200 tysięcy zł może dostać student na badania

PAP-Nauka w Polsce