Powstała Federacja Mediów Niezależnych

Powstała Federacja Mediów Niezależnych! 

wpolityce.pl

Zasadniczym powodem powołania  FMN są narastające zagrożenia dla wolności słowa w Polsce oraz coraz trudniejsza sytuacja polskich dziennikarzy, chcących rzetelnie wypełniać  powinności swojego zawodu. Czas najwyższy, aby niezależne przedsięwzięcia medialne określiły wspólne cele oraz sposoby działania. Tylko wówczas będą one w stanie obronić niezależność  polskich mediów przed zakusami władzy politycznej, kapitału czy jakichkolwiek innych organizacji czy grup. Ze szczególnym apelem o udział w FMN organizatorzy zwracają  się do stowarzyszeń dziennikarskich oraz do mediów lokalnych i regionalnych….