Nie ma demokracji bez systemu edukacji – który kształci świadomych, wolnych, obywateli z odwagą myślenia

Patriotyzm się opłaca

Rz

10 dowodów na to że nie żyjemy w państwie demokratycznym przedstawia prezes stowarzyszenia „Solidarni 2010″

1. Nie ma demokracji bez wolności słowa i powszechnego dostępu do rzetelnej informacji…..

2. Nie ma demokracji bez wolności przekonań religijnych i poglądów politycznych. Bez szacunku dla godności ludzkiej i autentycznej ochrony praw człowieka.

3. Nie ma demokracji bez systemu edukacji – który kształci świadomych, wolnych, obywateli…

…z odwagą myślenia,….. A co mamy? Brak  odwagi samodzielnego myślenia, strach przed „wychyleniem się”, podatność na manipulację, chwiejność wszelkiego systemu wartości i brak kojarzenia faktów

4. Nie ma demokracji bez odniesienia do wyraźnie określonego systemu wartości. ….Jeśli w zbiorowej świadomości w cenie jest spryt i chamstwo, a w pogardzie solidarność i prawość to NA PEWNO nie mamy do czynienia z demokracją…..

5. Nie ma demokracji bez praworządności.

Jeśli system wyznawanych wartości nie ma przełożenia na system prawny. Jeśli kaci są nazywani ofiarami, ofiary – katami,

6. Nie ma demokracji bez równości obywateli wobec prawa

7. Nie ma demokracji bez przejrzystości życia publicznego.

8. Nie ma demokracji bez wolności konkurencji…….

Duży wybór na całe życie, także akademickie

Duży wybór na całe życie, także akademickie

Rz

Umowy powinny być zawierane na początku roku akademickiego z każdym studentem

Umowy z uczelnią według studentów

Rz

Parlament Studentów RP ma przedstawić rektorom założenia wzorcowej umowy szkoły wyższej z uczącymi się na studiach dziennych

– Mam nadzieję, że dojdzie do porozumienia z rektorami – mówi „Rz” Dominika Kita, przewodnicząca Parlamentu Studentów RP….Rozmowy będą trudne, bo Parlament Studentów RP już zapowiedział, że pozostanie przy zdaniu, iż umowy powinny być zawierane na początku roku akademickiego z każdym studentem.