System informacji o szkolnictwie wyższym POL-on

System informacji o szkolnictwie wyższym POL-on

Czym jest System POL-on?

POL-on jest systemem  informacji o szkolnictwie wyższym w Polsce.

Jego najważniejszym zadaniem jest  stworzenie globalnej bazy danych o jednostkach naukowych  i nauce polskiej. Gromadzone dzięki niemu informacje wspierają procesy decyzyjne  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie uczelni wyższych.

Pewien zakres informacji zebranych w systemie udostępniany jest publicznie.

więcej o Systemie

Jakie informacje można znaleźć w Systemie?

Znajdują się tu wszelkie dane o wszystkich polskich jednostkach naukowych, do których publiczny dostęp wynika z ustaw i rozporządzeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (rejestry szkół wyższych, informacje o kierunkach i profilach kształcenia, zagregowane dane liczbowe dotyczące studentów, pracowników naukowych i wiele innych). W systemie dostępna jest również baza publikacji naukowych oraz wskaźniki ewaluacji szkół wyższych. Pewna część systemu dostępna jest jedynie dla pracowników administracji publicznej. Składa się ona z 21 modułów wyodrębnionych na podstawie obszarów tematycznych, których dotyczą.

Zdecyduj jakie informacje Cię interesują:

 

Sedno sprawy , także w hierarchicznym systemie akademickim

Ograniczenie pola widzenia  pomaga sprawniej  wykonywać polecenia zwierzchnika  

Rz