Trzeba, aby środowisko akademickie stało się na nowo sumieniem narodu

 

Trzeba, aby środowisko akademickie stało się na nowo sumieniem narodu” – Jan Paweł II (cz.I)

„Trzeba, aby środowisko akademickie stało się na nowo sumieniem narodu” – Jan Paweł II (cz.II)

Kasa na badania

Ponad 500 mln złotych na badania podstawowe

serwis MNiSW

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło cztery pierwsze konkursy, zapewniając finansowanie 1871 projektów badawczych.

To wielki sukces nowej, niezależnej agencji wykonawczej wspierającej działalność naukową w zakresie badań podstawowych. Centrum powołane zostało reformą nauki, która weszła w życie w październiku ubiegłego roku i która miała na celu między innymi decentralizację ośrodków podejmujących decyzje o tym, jak rozdzielać fundusze na badania naukowe. – W reformie nauki z 2010 roku wprowadziliśmy nowoczesny model finansowania badań odpowiadający standardom światowym. Już pierwsze miesiące działania Narodowego Centrum Nauki przynoszą dobre efekty i potwierdzają, że warto było podjąć wysiłek reformy finansowania nauki – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka. ….


Młodzi ludzie potrzebują dziś autentycznych mistrzów

Po naukę do mistrzów

Nasz Dziennik

To już jedenasta inauguracja w murach toruńskiej uczelni, której ukończenie umożliwia pracę w prestiżowych ośrodkach w Polsce i instytucjach europejskich.
We wczorajszych uroczystościach uczestniczyli studenci, wykładowcy, władze uczelni i liczni goście, wśród nich parlamentarzyści, mecenasi oraz inne osoby zaprzyjaźnione z toruńską uczelnią. Wykład inauguracyjny „O idei uniwersytetu – w kierunku kultury jakości” wygłosił ks. bp Enrico dal Covolo SDB, rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Jak zaznaczył, prawdziwa idea uniwersytetu to ta, która chroni nas przed redukcjonistyczną i wypaczoną wizją człowieka. Prelegent wskazał, że młodzi ludzie potrzebują dziś autentycznych mistrzów, którzy nie tylko przekazują wiedzę i suche naukowe dane, ale także potrafią słuchać.