Kasa dla etatowych ‚akademików’

Komunikat w sprawie podwyżki minimalnych wynagrodzeń zasadniczych
pracowników zatrudnionych w uczelniach publicznych 
serwis MNiSW
W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych
z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej zaplanowano do roku 2015
systematyczny wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego wszystkich
grup pracowników uczelni publicznych.
Proces podwyżek rozpocznie się już od 2012 r., kiedy to minimalne stawki wynagrodzenia
zasadniczego pracowników uczelni publicznych wzrosną o ok. 8,2%, co pozwoli zachować dotychczasowe relacje minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego do minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Oburzenie i ubolewanie z powodu postawy władz Uniwersytetu Opolskiego

Oświadczenie wygłoszone w 40. rocznicę czynu braci Kowalczyków. „Ocalili nasze miasto od hańby”

wpolityce.pl

W czterdziestą rocznicę wysadzenia auli opolskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej przez braci Jerzego i Ryszarda Kowalczyków, którzy udaremnili haniebną  celebrację  Święta Milicji i Służby Bezpieczeństwa z udziałem funkcjonariuszy MO i SB uczestniczących w krwawym tłumieniu protestów robotniczych na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku, z katem Szczecina, płk Julianem Urantówką  w roli głównej, inicjatorzy upamiętnienia czynu braci Kowalczyków zmuszeni są wyrazić oburzenie i ubolewanie z powodu postawy władz Uniwersytetu Opolskiego i  władz miasta Opola, które odmówiły uznania  historycznego znaczenia i doniosłości czynu braci Kowalczyków dla naszego miasta i kraju.

Odmowa Senatu UO umieszczenia tablicy upamiętniającej na murze uczelni  i wycofanie się Prezydenta miasta Opola Ryszarda Zembaczyńskiego z inicjatywy wmurowania tablicy na ścianie opolskiego ratusza jest świadectwem i symbolem pozostawania Opola i pod wpływem postkomunistycznych i agenturalnych  środowisk zainteresowanych w ukrywaniu prawdy o  historii walki własnego narodu o wolność i niepodległość i.

Pogardę dla prawdy i własnej historii zamanifestowały nie po raz pierwszy  władze Uniwersytetu Opolskiego, niektórzy radni miejscy oraz środowiska kreujące się na reprezentantów  służb mundurowych – bezpośredni spadkobiercy komunistycznych zbrodni, którzy zbrodni tych nigdy wyraźnie nie potępili i nigdy od nich się nie odcięli……

Tablica upamiętniająca czyn braci Kowalczyków jest w tym kontekście wyrzutem sumienia, ale bardziej świadectwem nadziei na nadejście prawdziwej wolności w naszym kraju i mieście, którego uczelnia,  władze i rozmaite środowiska żerują na kompromisie z komunistyczna przeszłością.

Tablica przekazana w godne ręce, w depozyt i pod opiekę,  będzie czekała na swój czas – na nadejście prawowitej władzy i na uczciwych przedstawicieli środowiska uniwersyteckiego w naszym mieście.

Organizatorzy:

Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej

Komisja Zakładowa NSZZ  „Solidarność” Uniwersytetu Opolskiego


Likwidacja widełek dla profesorów

Pensje profesorów bez widełek

Dziennik Polski

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka podpisała rozporządzenie, zgodnie z którym – w nowym roku – nastąpi podniesienie o ok. 8,2 proc. minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników uczelni publicznych. Ma to związek z przewidzianym wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2015 r. ma wynieść 1500 zł brutto.

 

W 2012 r. minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego dla profesora zwyczajnego będzie wynosić 4145 zł brutto, profesora nadzwyczajnego posiadającego tytuł naukowy – 3865 zł brutto, profesora nadzwyczajnego ze stopniem naukowym doktora lub doktora habilitowanego – 3540 zł brutto, docenta – 3310 zł brutto, asystenta – 1885 zł brutto, a wykładowcy czy lektora – 1830 zł brutto. Wynagrodzenie zasadnicze to podstawowy, ale niejedyny składnik wynagrodzenia kadry akademickiej. Mogą być jeszcze doliczane do tego np. dodatki za staż pracy, dodatki funkcyjne czy wypłaty za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe….

..Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o szkolnictwie wyższym, minister nie będzie już określać maksymalnych i minimalnych stawek, czyli tzw. widełek, a jedynie minimalne, dzięki czemu uczelnia będzie mogła podwyższać wynagrodzenie swoim wykładowcom bez ograniczeń, jeśli będzie mieć na to fundusze.,,,