Nie są w stanie myśleć, a jedynie potrafią powtarzać kalki zasłyszanych sloganów

Wykorzenieni ćwierćinteligenci z aspiracjami

Gazeta Polska, 5.10.2011

Dobre wykształcenie młodego pokolenia jest absolutnym mitem. Nieprzypadkowo nie mówi się o dobrze wykształconych inżynierach, gdyż ich wiedza i umiejętności są łatwo mierzalne. Dlatego mit dotyczy sfery humanistycznej i ekonomii.

Już w szkole nie otrzymali żadnego wykształcenia, a tylko bełkot wzmagany przez media, są więc wykorzenieni, bo odcięci od tradycji, wspólnych wartości, mitów konstytuujących wspólnotę narodową. O erudycji lepiej nie wspominać, i tak by tego pojęcia nie zrozumieli.
W trakcie studiów nie nabywali żadnych umiejętności, a także żadnej wiedzy. W szczególności charakterystyczny jest dla nich brak umiejętności rozumowania przyczynowo-skutkowego. Dlatego nie są w stanie myśleć, a jedynie potrafią powtarzać kalki zasłyszanych sloganów….

 

O zagrożeniach wolności słowa w Polsce

 

Prezentacja raportu SPJN o zagrożeniach wolności słowa w Polsce w latach 2010-2011

blogpress.pl

Powszechna deprecjacja wykształcenia

Powszechna deprecjacja wykształcenia 

z blogu

Powszechna deprecjacja wykształcenia na poziomie uniwersyteckim w Polsce zmusza do zadania pytania o jego sens w kraju w którym każdy analfabeta dostaje średnie wykształcenie z przydziału ze względu na obowiązek szkolny. Dalej byle idiota może sobie studiować na Wyższej Szkole Czegoś Tam i czegoś tam. Studenci zdobywają dyplomy, które nie są więcej warte od papieru na którym je wydrukowano. Skoro istnieją filateliści i filumeniści to pewnie są i także kolekcjonerzy takich druków…..Komuna zaszczepiła w ludziach szereg absurdalnych poglądów, które o dziwo funkcjonują nadal w najlepsze. Są one tak głęboko zakorzenione, że polemika z nimi jako żywo przypomina kopanie się z koniem…