Nawet Staszic nie doświadczył takich utrudnień ze strony zaborców

Pionierzy polskiej geologii

Nasz Dziennik

…..Wstyd dla rządu
Pytanie, jak ma się opisana sytuacja do warunków działania takich prekursorów polskiej geologii jak K. Kluk, K. Szembek czy St. Staszic? Otóż dwaj pierwsi działali dosłownie w ostatnich latach upadającej Rzeczypospolitej, a ostatni głównie w warunkach rosyjskiego zaboru. Ale, w mojej indywidualnej opinii, nawet Staszic nie doświadczył takich utrudnień ze strony zaborców, jakich doznaje dziś ojciec Tadeusz Rydzyk od władz Rzeczypospolitej. Pojawiają się mimo wszystko pewne różnice, bo… Staszic dostawał jednak wsparcie władz okupacyjnych w zakresie swoich przedsięwzięć, w tym na rzecz utworzenia szkoły wyższej w Kielcach. Oczywiście, nie szukam analogii pomiędzy dyktatorskim zaborcą i totalitarnym tyraństwem obcej władzy a demokratycznie ustanowionymi władzami RP. Uważam jednak, że zawsze należy postępować wyłącznie merytorycznie i bronić słabszych – bo to jest obowiązkiem każdego piastującego stanowiska rządowe. …

Może dojść do całkowitej degeneracji instytucji uniwersytetu

Brońcie pełnej prawdy

Nasz Dziennik

Ograniczenie wizji edukacji do użyteczności i pragmatyzmu nie uwzględnia wszystkich wymiarów, które tworzą człowieka, i może prowadzić do nadużywania pozbawionej ograniczeń nauki oraz do totalitaryzmu politycznego. Przestrzegał przed tym wczoraj Ojciec Święty w czasie spotkania z młodymi przedstawicielami świata akademickiego. Drugi dzień wizyty Benedykta XVI w Madrycie stał się wielkim apelem o obronę prawdy…..Bardzo pragnąłem tego spotkania z wami, młodymi profesorami uniwersytetów hiszpańskich, którzy włączacie się we wspaniałe partnerstwo w upowszechnianiu prawdy w warunkach nie zawsze łatwych – zauważył Benedykt XVI. Jednocześnie przestrzegł przed odbieraniem nauki jako narzędzia nieograniczonego żadnymi barierami. Wyraził jednocześnie obawę, że z powodu rosnącej siły takich ideologii może dojść do całkowitej degeneracji instytucji uniwersytetu. – Uniwersytet uosabia więc ideał, który nie powinien się zdegenerować ani z powodu ideologii zamkniętych na racjonalny dialog, ani też służalczości wobec logiki utylitarystycznej prostego rynku, postrzegającej człowieka jako zwyczajnego konsumenta – zaznaczał Ojciec Święty.